1. Startsiden
 2. Fakta og innsikt
 3. Medieforskning
 4. Avslutta forskingsprosjekt

Avslutta forskingsprosjekt

Medieforskingsprosjekt 2019

 • Anna Larsen Grøndahl – "Helsedekning i norske lokalmedier – 540 000 kroner
 • Audun Beyer – Adferdsdata om mediebruk – 429 000 kroner
 • Carol Azungi Dragela – Forebygging mot problemspilling blant ikke-vestlig ungdom: Et samarbeidsprosjekt med familien i fokus – 365 000 kroner
 • Eiri Elvestad – Digitalt foreldreskap i Norge – 600 000 kroner
 • Erik Knudsen – Medieundersøkelsen 2019. Svenske tilstander – 180 000 kroner
 • Fanny Duckert – I medienes søkelys: Betydningen av sosiale medier ved personfokusert kritisk medieomtale – 300 000 kroner
 • Henry Mainsah – Exploring the consumers literacies of teenagers in virtual gaming – 546 000 kroner
 • Jan Fredrik Hovden – Digitaliseringens kulturelle og klassemessige konsekvenser: Nye medie- og kulturmøstre blant norske studenter 1998–2019 – 430 000 kroner
 • Jens E. Kjeldsen – Politikernes svar- og unnvikelsesstrategier. En studie av mekanismene i politiske intervjuer på norsk tv og radio – 395 000 kroner
 • Peter Maurer – Consequensis of the hostile media perceptions for trust in media, media use
  and political engagement – 50 000 kroner

 

Masterstipend - 25 000 kroner