1. Startsiden
  2. Fakta og innsikt
  3. Medieforskning
  4. Avslutta forskingsprosjekt

Avslutta forskingsprosjekt

Medieforskingsprosjekt 2021

Søkar/forskar

Tittelen på prosjektet

Tildelt (kr)

HØGSKULEN I VOLDA – Rebecca Nedregotten Strand

Innovasjonspedagogikk som didaktisk metode for opplæring i bruk av mediearkiv til kulturarvsformidling

100 000

TELLEF RAABE

Paying for news: The Norwegian newspaper economy in the digital age

133 000

NORDISKE MEDIEDAGER – Silje Hammersland

Medieundersøkelsen 2021

200 000

HØGSKULEN I VOLDA – Lars Julius Halvorsen

Pressestøtten – virkning og legitimitet

380 000

UNIVERSITETET I BERGEN – Hallvard Moe

Betaling for nyheter: Uvilje, unnamanøvrering og ulikhet i et digitalt nyhetslandskap

420 000

NLA HØGSKOLEN – Carol Azungi Dralega

Dataspill og barnefamiliers kritiske medieforståelse

450 000

UNIVERSITETET I OSLO – Eli Skogerbø

De tause stemmene – mediedekningen av Sannhets- og forsoningskommisjonen

475 000

HØGSKOLEN I ØSTFOLD – Lin Prøitz

INCEL: Et forskningsprosjekt som utforsker årsakene til og konsekvensene av globale nettfellesskap mellom gutter og unge menn som identifiserer seg som INCELS (ufrivillig sølibat)

480 000

STIFTINGA VESTLANDSFORSKING – Gilda Seddighi

Dataspillvaner blant unge menn med innvandrerbakgrunn uten familie i Norge: Når familie ikke er hovedarena for regulering av dataspill

510 000

NORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE – Hilmar Mjelde

Norske nyhetsmediers dekning av BLACK LIVES MATTER, sosial uro og politivold i USA

550 000

NORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE – Torgeir Uberg Nærland

Mediebruk og medborgerskap blant borgere som lever i fattigdom

575 000

 

 

Mastergradsstipend på 27 000 kroner:

Søkar

Tittelen på prosjektet

Mari Rollag Evensen

Brems eller gasspedal? En undersøkelse av multimodal langlesing

Martine Håland

Kvinnelige sjeldenbrukere av nyheter

Marie Aurora Nordahl

Children’s Political Activism: An analysis of the News Coverage of School Strikes for Climate in Norway.

Ina Amalie Havre

Tilfeldig nyhetseksponering på sosiale medier

Marianne Knudsen Skjæveland

Kunst- og kulturmuseer møter ny medieteknologi. Hvordan tilbyr Google Arts & Culture informasjon og opplevelser om kunst og kultur, og hvordan kan det endre måten vi forholder oss til museumsobjekter på?

Enisa Bekaeva

Trygge, oppmuntre og anerkjenne – på nett. En multimodal diskursanalyse av Stavanger kommunes nettbaserte korona-kommunikasjon

Dorthea Roe

«Ytringsfrihetens vilkår. Forholdet mellom image-management, selvsensur og «stalking» i sosiale medier»

Martine Meen Hobæk

Teknologi og avhengighet: En undersøkelse rettet mot dataspillavhengighetskontroversen