1. Startsiden
  2. Fakta og innsikt
  3. Medieforskning

Medieforskning

Medieforskingsprosjekt 2020

Søker/Forsker

Tittel på prosjektet

Tildelt sum

Borchgrevink-Brækhus, Marianne, Universitetet i Bergen

Personaliserte nyheter: En undersøkelse av algoritmestyrte forsider i norske nettaviser som skal utforske hvordan algoritmer påvirker journalistisk innhold.

550 000

Fetveit, Arild,
Oslo Met

Når kunstig intelligens truer dokumentasjonsverdien til et bilde- og lydopptak. En studie av hvordan medier kan håndtere dokumentasjonsverdien til bilde- og lydopptak.

560 000

Haga, Ole Christoffer, Høgskolen i Innlandet

Hvilke egenskaper ved et dataspill kan bidra til avhengighet? Studien skal se på hvordan spillets elementer kommer til syne og opptrer for spilleren.

192 258

Knudsen, Erik, Universitetet i Bergen

Medieundersøkelsen 2020. Studien skal se på hvordan dommere holder seg uavhengig, upåvirket og nøytrale i profilerte saker som presenteres i mediene.

180 000

Knutsen Steinnes, Kamilla,
Oslo Met

Sårbare bilder på sosiale medier: En studie om bildedelingskultur, kommersielle påvirkninger og kritisk medieforståelse blant ungdom. Ønsker å belyse hvordan kommersielle krefter påvirker ungdommens bildedeling.

500 000

Lindtner, Synnøve, Universitetet i Bergen

Ung, mann og gamer - en undersøkelse av dataspill, identitet og maskulinitet. Studien ønsker å se på hvordan gamer-identiteten definerer hva det vil si å være mann og hvordan dette forstås av unge mannlige spillere.

494 000

Lüders, Marika, Universitetet i Oslo -Norsk medieforskerlag

Støtte til Norsk medieforskerkonferanse 2020: Tillit til medier overalt og alltid?

55 000

Nyre, Lars, Universitetet i Stavanger

Automatiserte nyheter: Analyse, utvikling og evaluering av kunstig intelligens-verktøy for lokaljournalistikk. Studien ønsker å belyse hvilke kunstig intelligens-løsninger som er i bruk nasjonalt og internasjonalt og komme med anbefalinger.

312 542

Puijk, Roel, Høgskolen i Innlandet

Filmbransjen og sosiale medier. Studien ønsker å belyse hvorvidt sosiale medier gir film- og tv-bransjen et større spillerom for å treffe et relevant publikum for norske nisjeprodukter.

60 000

Sørgård Olsen, Karianne,
Nord Universitet

Barn av lokaljournalister i ei digital tid. Ønsker å belyse hvordan barn av profilerte lokaljournalistiske aktører erfarer at foreldrenes yrke virker inn på hverdagslivet deres.

56 000

Uberg Nærland, Torgeir, NORCE

Mediepolitikk, allmennkringkasting og fellesskap. Studien ønsker å undersøke hvordan innvandrerskeptiske borgere med liten tillit til etablerte medier og lav utdanning erfarer medieinnhold fra NRK.

645 200

Ursin, Marit,
Lorgen Research

Barn som politiske aktører? En kartlegging av valgdekning i to nyhetstilbud for barn (Aftenposten Junior og Supernytt).

360 000

Masterstipend på 25 000 kroner:

Søker

Tittel på prosjektet

Jing Yi Xu, Sonja, Universitetet i Bergen

Skal se nærmere på konsekvensene av markedsjournalistikk og tilliten til mediene.

Ommundsen, Cathrine,
Universitetet i Bergen

Skal se nærmere på hvordan informantene reflekterer over deres forhold til smarttelefonen og hva som ligger til grunn for at de ønsker å begrense bruken.

Solum Ness, Astrid, Universitetet i Bergen

Skal se nærmere på hvordan Orderud-saken appellerer til publikum, hvorfor denne type innhold oppsøkes og hvordan det brukes.

Ulvin Johansson, Caroline,
Universitetet i Oslo

Skal se nærmere på hvilken måte stilen og de digitale tv-formatene i tre ungdomsserier presenterer en konstruksjon av moderne og ung identitet.

Unstad, Jonas, Universitetet i Oslo

Skal se nærmere på hvordan politiske journalister opplever sin rolle i forholdet mellom dem og politikere, i et digitalt medielandskap.

Venøy Saastad, Patrik,
Universitetet i Bergen

Skal se nærmere på hva som er appellen til politiske influensere på YouTube. Hvordan kommuniserer de? Hvordan fange et publikum?

Waage, Andrea Marcella,
Universitetet i Bergen

Skal se nærmere på hvilken rolle memes spiller i unge voksnes hverdagsliv, identitetsbygging og kulturelle fellesskap.