1. Startsiden
  2. Fakta og innsikt
  3. Mediene i tall

Mediene i tall

Barn og medier-undersøkelsene

Bildet viser to små gutter som sitter ved siden hverandre i en sofa og holder på med hver sin mobiltelefon. Foto Kine Jensen

Siden 2006 har Medietilsynet spurt norske barn om deres bruk av medier. Annethvert år svarer tusenvis av barn og foreldre på spørsmål om deres digitale mediebruk. Les alle rapportene her.

Kunnskap og innsikt i barn og unges digitale liv er grunnlaget for å sette i gang tiltak og gi gode råd. Derfor gjennomfører Medietilsynet jevnlig undersøkelser blant barn og unge selv, og blant foreldre. 

Formålet med undersøkelsen er å gi en samlet framstilling av barn og unges bruk av ulike digitale medier. Dette omfatter barn og unges digitale deltakelse, kompetanse og
dømmekraft i tillegg til foreldres deltakelse og regulering av barn og unges mediehverdag. Inn under disse temaene kartlegger undersøkelsen blant annet barns medievaner (sosiale medier, spill, tv), aktiviteter og opplevelser på nett (mobbing, seksuelle kommentarer, porno), kildekritikk og holdninger til medieregulering.

Les alle Barn og medier-undersøkelsene her.