1. Startsiden
  2. Fakta og innsikt
  3. Rapporter

Undersøkelser om barn og medier

Kunnskap og innsikt i barn og unges digitale liv er grunnlaget for å sette i gang tiltak og gi gode råd. Derfor gjennomfører Medietilsynet jevnlig undersøkelser blant barn og unge selv, og med foreldre. Siden 2006 har Medietilsynet samlet inn data om barn og unges mediehverdag.