1. Startsiden
  2. Fakta og innsikt
  3. Mediene i tall

Mediene i tall

Avsendere og eiere i norske aviser

Bildet viser journalister som tar bilde på en pressekonferanse eller et event. Foto: Mostphotos

Norge har et mangfold av redaktørstyrte journalistiske medier, både på nasjonalt og lokalt nivå. Avis- og radiomarkedet kjennetegnes av en desentralisert struktur med mange medietilbydere ulike steder i landet. Tv-markedet er i større grad sentralisert, der allmennkringkasternes hovedkanaler har en sterk posisjon. Les mer om avsendermangfoldet i Norge her.

ET MANGFOLD AV MEDIER I NORGE.
Både på nasjonalt og lokalt nivå er det et mangfold av redaktørstyrte journalistiske medier – dette er positivt for avsendermangfoldet.

ØKT EIERKONSENTRASJON I AVISMARKEDET.
Tallet på antall medietilbydere er stabilt, men dataene viser at det skjer en økt konsolidering i avismarkedet. Det kan være negativt for avsendermangfoldet. Færre aviser står utenfor et konsern, det vil si at noen få eier
en stadig større markedsandel.

DIGITALISERING OG LOKAL-TV.
Etter en periode preget av digitalisering der lokal-tv-aktører har forsvunnet, er det lokale tv-tilbudet blitt en integrert del av lokalavisenes digitale tilbud. Siden 31. desember 2019 har det kommet til tre nye nett-tv-konsesjoner registrert av lokalaviser.

DIGITALISERINGEN AV LOKALRADIOEN FORTSETTER.
For å bevare et bredt spekter av avsendere i lokalradiomarkedet er det tildelt fem nye DAB-konsesjoner Det er også tildelt flere innholdskonsesjoner i 2020 sammenlignet med ved forrige status (2019). Andre eiere (andre enn de tre største eierpostene) fikk 33 av de 37
nye konsesjonene, mens de tre største kanalene fikk tildelt fire nye innholdskonsesjoner. Dette øker avsendermangfoldet.

BEMANNING OG KORONAPANDEMIEN.
Bemanningssituasjonen i mediebedriftene har vært påvirket av pandemien. Både lokalradioene, fagpublikasjonene og avisene har permittert og sagt opp flere årsverk. Permitteringene betyr at det blir vesentlig færre redaksjonelle medarbeidere å fordele arbeidsoppgavene
på, noe som kan svekke bredden, dybden og kvaliteten på det journalistiske produktet. I et mediemangfoldsperspektiv er det svært viktig at redaksjonene har tilstrekkelige ressurser til å fylle den samfunnskritiske
funksjonen og dekke bredt de ulike maktstrukturene i samfunnet.

Les mer i rapporten om Avsendermangfold - en del av Mediemangfoldsregnskapet.