1. Startsiden
  2. Fakta og innsikt
  3. Rapporter

Mediemangfold

Mediene har en viktig demokratisk rolle, og et mangfold av medier er en grunnleggende forutsetning for ytringsfrihet og et velfungerende demokrati. Derfor kartlegger Medietilsynet årlig utviklingen i tre dimensjoner av mediemangfold: avsendere, innhold og bruk. Dette utgjør det vi omtaler som Mediemangfoldsregnskapet. 

I disse rapportene kan du blant annet lese om hvor mange og hva slags medier vi har i Norge, hvor de har redaksjonene sine - hva slags mediebruksvaner vi nordmenn har, og hvilket innhold vi har tilgang til.