1. Startsiden
  2. Fakta og innsikt
  3. Mediene i tall

Mediene i tall

Økonomien i norske medier

Bildet viser en kvinne som arbeider med grafer og statistikk på en PC-skjerm . Foto: Mostphotos

Korleis er lønnsemdsutviklinga og driftsøkonomien i norske nyheits- og aktualitetsmedium? Medietilsynets løkonomirapportar viser kor store økonomiske ressursar medieverksemdene har for å produsere det redaksjonelle innhaldet som samla sett utgjer det norske mediemangfaldet.

Årlig utarbeider Medietilsynet rapportar som tar for seg utviklinga i økonomien i dei norske mediekonserna, avisene, og dei nasjonale og lokale kringkastarane.

Rapportane tar for seg utviklinga både for fjoråret og i eit
femårsperspektiv.

okonomi.png Les rapportane om norsk medieøkonomi