1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyhetssaker

Nyhetssaker

12 aviser i Finnmark får 2,3 millionar kroner i distribusjonstilskott for 2022

Medietilsynet har no fordelt distribusjonstilskott til aviser i Finnmark. Tilskottet skal gjere det lettare å distribuere aviser lengst nord i landet.

Topografi, spreidd busetnad og klima gjer avisdistribusjon kostnadskrevjande i Finnmark. Det er derfor ei eiga tilskottsordning til aviser i dette området.

Kvar enkelt avis får berekna distribusjonstilskott for 2022 ut frå talet på aviseksemplar som blei distribuert med Posten til abonnentar i Noreg i 2021.

Distribusjonstilskottet på 2 320 000 kroner kjem i tillegg til eventuelt produksjonstilskott for nyheits- og aktualitetsmedium og tilskott til samiske aviser.

Frå 1. januar 2020 blei tidlegare Finnmark fylke ein del av det nye fylket Troms og Finnmark. Kulturdepartementet har slått fast at Medietilsynet skal bruke fylkesgrensene per 31. desember 2019 ved forvaltninga av ordninga.

Distribusjonstilskottet på 2,3 millionar kroner er fordelt slik:

Avis

Antal eks. (i 2021)

Tilskott i 2022

Altaposten

                 34 279

                   77 059

Ávvir

               122 333

                 275 006

Finnmark Dagblad

               168 600

                 379 014

Finnmarken

               205 252

                 461 408

Finnmarksposten

                 23 480

                   52 783

Hammerfestingen

                 28 268

                   63 547

Kronstadposten

                 15 098

                   33 940

Kyst og Fjord

                 48 871

                 109 862

Ruijan Kaiku

                   3 928

                     8 830

Ságat

               269 479

                 605 791

Sør-Varanger Avis

                 77 082

                 173 281

Østhavet

                 35 355

                   79 478

Totalt

             1 032 025

               2 320 000

  Abonner på nyheter (RSS)