1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyhetssaker

Nyhetssaker

4,8 millionar til forsking på medium og dataspel

Mørkhåret jente med hvit genser ligger under et bord i halvmørket og spiller på en pc
Støtta til medieforsking blir fordelt på åtte forskingsprosjekt og seks masteroppgåver. Eitt av prosjekta får støtte frå regjeringa sin handlingsplan mot speleproblem.

Medietilsynet har fordelt nær 4,8 millionar kroner til forsking på medium og dataspel. 14 prosjekt får støtte.

Fleire av prosjekta tar utgangspunkt i utfordringar med dagens mediebruk, særleg blant unge vaksne. Åtte forskingsprosjekt og seks masteroppgåver får støtte. Fire av forskingsprosjekta omhandlar kritisk medieforståing, mens tre er relaterte til mediemangfald. Tildelinga til eitt av forskingsprosjekta blir gjennomført som oppfølging av regjeringa sin handlingsplan mot speleproblem.

Medietilsynet fekk inn totalt 53 søknader. 

Algoritmar og nyheitsbruk blant unge vaksne

Steen Steensen ved Høyskolen Kristiania får støtte til prosjektet “Algoritmiske redaktører og mediemangfold”. Prosjektet skal undersøke om modereringsalgoritmane til plattformselskapa avgrensar mangfaldet av nyheiter som nordmenn blir eksponerte for i sosiale medium.  

Anna Grøndahl Larsen får støtte til prosjektet “Nyhetsbruk og kritisk forståelse blant unge voksne”. Prosjektet skal gi meir djupnekunnskap om korleis unge vaksne får, bruker og vurderer nyheiter. Korleis tenester som ChatGPT og Snapchats My AI inngår som ein del av informasjons- og nyheitsprakisen til unge, og korleis informasjonen herifrå blir forstått, vurdert og brukt, inngår også i prosjektet.  

Vidare får Mehri S. Agai ved Universitet i Bergen støtte til å analysere korleis sosiale forskjellar formar korleis ungdom regulerer skjermtid og digitale medium i kvardagen sin.

Dataspel og speleproblem

Regjeringa har øyremerkt 400 000 kroner til forsking på dataspel i handlingsplanen mot speleproblem. Beate Wold Hygen ved NTNU Samfunnsforsking får støtte til prosjektet “Gaming som verktøy i arbeid med sårbare barn og unge”. Prosjektet skal blant anna skaffe oversikt over eksisterande forsking der dataspel er brukt i arbeid med barn og unge som strevar. Det blir også gjennomført ei kvalitativ undersøking knytt til tilbod der dataspel er nytta for å hjelpa utsette barn og unge som slit fysisk, psykisk eller sosialt.  

Til hausten blir det opna for nye søknader til forsking på dataspel-problematikk, og då aukar potten til 750.000 kroner.  

– Vi håper denne auken motivere til fleire eller større prosjekt, og dermed meir viktig arbeid mot speleproblem, seier avdelingsdirektør Hanne Sekkelsten i Medietilsynet.

Disse får støtte

Søker Tittel på prosjekt Innvilget beløp
NORDISKE MEDIEDAGER - Silje Hammersland Medieundersøkelsen 2024 350 000
HØYSKOLEN KRISTIANIA - Steen Steensen Algoritmiske redaktører og mediemangfold 808 487
HØGSKULEN I VOLDA - Kate Kartveit Norsk medieforskerkonferanse 2024 80 000
SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS - Tellef Raabe Subsidiert tilgang til journalistikk: Et mediepolitisk virkemiddel for å nå ungdom? 667 000
SINTEF - Anna Grøndahl Larsen Nyhetsbruk og kritisk forståelse blant unge voksne 807 500
MASTERGRADSSTUDENT - Ine Røvik Generativ AI i journalistikken – En studie av maskindrevet nyhetsjournalistikk og redaksjonelle vurderinger 40 000
MASTERGRADSSTUDENT - Elise Marstein Skjerm i den digitale tidsalderen: En diskursanalyse av debatten om skjermbruk i skolen 40 000
MASTERGRADSSTUDENT - Magnus Wethal Den fjerde statsmakts strategiske respons på endringer i statens pressestøtte. 40 000
OSLOMET - Vilde Schanke Sundet Grønne medievalg: Utfordringer for mediepolitikk, bransje og brukere i møte med klimaendringer og bærekraftsmål 682 000
MASTERGRADSSTUDENT - Endre Vassenden Nasjonalisme i norsk og svensk presses dekning av vinter-OL i Beijing i 2022. 40 000
NTNU SAMFUNNSFORSKNING AS - Beate Wold Hygen GAMING SOM VERKTØY I ARBEID MED SÅRBARE BARN OG UNGE 400 000
MASTERGRADSSTUDENT - Birthe Bringsvor Språkskifte blant nettjournalistar i NRK 40 000
MASTERGRADSSTUDENT - Kristine Widlund Klipper Fullstendig frakoblet? - Mediebruk og offentlig tilknytning blant irregulære migranter 40 000
UNIVERSITETET I BERGEN - Mehri S. Agai Ungdommens digitale balansekunst 803 243
Sum  4 838 230

  Abonner på nyheter (RSS)