1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyhetssaker

Nyhetssaker

Åtte nye aviser har søkt om mediestøtte

Åtte nye aviser har søkt Medietilsynet om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier i år. Blant de nye søkerne er Varden, Nidaros, Subjekt og Aldrimer.no. Karmøynytt, Stord24, Bodø.nu og Nett.no har søkt på nytt etter at de fikk avslag i fjor. Totalt skal 370 millioner kroner fordeles på rundt 150 aviser i 2021.

– At det kommer såpass mange søknader fra nye aviser, viser både at det skjer mye i avismarkedet og at støtteordningen er viktig for mediemangfoldet, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Produksjonstilskuddet er den største mediestøtteordningen, og i år har 153 aviser søkt om støtte. Ordningen er ment for medier i markeder som er for små til å være bærekraftige, og for medier som er et alternativ til de ledende mediene i større markeder.

Medietilsynet skal fordele totalt 370 millioner kroner i produksjonstilskudd i år

Produksjonstilskuddet skal bidra til et mangfold av nyhets- og aktualitetsmedier over hele landet. Støtteordningen er plattformnøytral og likestiller papir- og nettaviser.

Totalt skal 370 millioner kroner fordeles mellom lokalaviser, ukeaviser og nasjonale nisjeaviser (alternativ til de ledende nasjonale dagsavisene) i 2021. Av de 152 avisene som fikk støtte i fjor, fikk Klassekampen mest støtte, fulgt av Bergensavisen, Vårt Land og Dagsavisen.

Fire aviser søker støtte for første gang

Nettavisene Nidaros, Subjekt og Aldrimer.no søker sammen med avisen Varden støtte for første gang, mens de lokale nettavisene Nett.no, Karmøynytt, Stord24 og Bodø.nu søker på nytt etter de fikk avslag på sine søknader om støtte i fjor. De to publikasjonene Nett.no og Bodø.nu klaget på Medietilsynets vedtak. Medieklagenemnda sendte nylig klagesaken fra Nett.no tilbake til Medietilsynet for ny behandling, mens klagen fra Bodø.nu ennå ikke er ferdig behandlet av klagenemnda.

For å få produksjonstilskudd må avisen oppfylle en rekke kriterier. Publikasjonen må blant annet ha som hovedformål å formidle nyheter, aktualitetsstoff og samfunnsdebatt til allmennheten, i tillegg til å ha et bredt tilbud av nyhets-, aktualitets- og debattstoff fra ulike samfunnsområder.

Hvilke aviser som får støtte, og hvor mye, blir klart til høsten

– Medietilsynet skal nå vurdere hver enkelt søker grundig opp mot de ulike kriteriene for å se om publikasjonen er kvalifisert til å få støtte, sier Velsand.

Dersom Medietilsynet vurderer at søkeren fyller de øvrige kravene, blir det gjort en innholdsanalyse for å undersøke om kravene til innhold er oppfylt. Hvilke aviser som får støtte, og hvor mye hver enkelt avis får, blir først klart til høsten etter at Medietilsynet har behandlet alle søknadene, og når Kulturdepartementet har fastsatt tilskuddsbeløp og tilskuddssatser.

Her kan du lese mer om støtteordningen produksjonstilskudd for nyhets- og aktualitetsmedier

Her er de nye søkerne

Søker

Nedslagsfelt og eier

Nidaros

Lokal nettavis for byen Trondheim. Eies av Amedia.

Subjekt

Nettavis som dekker norsk kulturliv. Eies av redaktør Danby Choi.

Aldrimer.no

Nettavis som skriver om Norges forsvarsevne og sikkerhet. Eies av redaktør Kjetil Stormark.

Varden

Papir- og nettavis som dekker Vestfold og Telemark fylke. Eies av Polaris Media Sør.

Nett.no

Nettavis som dekker nærings- og samfunnslivet i 23 kommuner i Nordfjord og på Sunnmøre i Vestland fylke. Eies av Bakkar og Berg Media.

Bodø Nu

Lokal nettavis som dekker Bodø i Nordland fylke. Eies av Amedia.

Karmøynytt

Lokal nettavis som dekker Karmøy kommune i Nord-Rogaland fylke. Eies av Norvegen Media AS.

Stord24

Lokal nettavis som dekker Stord kommune i Vestland fylke. Redaktør Jonas Sætre er største aksjonær med 65 prosent eierandel, mens Jostein Sydnes eier 35 prosent.

  Abonner på nyheter (RSS)