1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyhetssaker

Nyhetssaker

Foreslår å øke innovasjonsstøtten til små medier og inkludere fagmedier

Regjeringen sendte onsdag ut forslag om å øke støtten til de minste mediene og inkludere deler av fagpressen i tilskuddsordningen for innovasjon og utvikling. – Dette gjør at de minste mediene kan gjennomføre prosjekter de tidligere ikke hadde mulighet til. I tillegg får flere medier mulighet for å få støtte, sier Hanne Nistad Sekkelsten, direktør for juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet.

Innovasjons- og utviklingsstøtten skal styrke det norske mediemangfoldet og den opplyste offentlige samtalen gjennom å stimulere til redaksjonell, innholdsrettet innovasjon og utvikling i særlig de små nyhets- og aktualitetsmediene.

Det er Medietilsynet som fordeler støtte gjennom ordningen, som har eksistert siden 2018. De siste tre årene har tilsynet fordelt rundt 20 millioner kroner årlig.

Medietilsynet: Egenandelskravet til de minste mediene har vært for høyt

Endringene som foreslås gjør at flere fagmedier kan kvalifisere til å motta innovasjonsstøtte. – Forslaget fra regjeringen er i tråd med det vi foreslo før jul 2021. Vi mener fagmedier som inneholder nyhets-, aktualitets- og debattstoff om politikk, økonomi eller samfunnsliv bør kunne få støtte til innovasjons- og utviklingsprosjekter, sier Sekkelsten.

I tillegg foreslår regjeringen at støtten for prosjekter som retter seg mot små, lokale nyhets- og aktualitetsmedier, kan utgjøre inntil 75 prosent av prosjektkostnadene. Dette er en økning fra dagens makstak på 50 prosent.

– Vi ser at egenandelskravet tidligere har vært høyt for de minste lokale mediene, som kanskje også er de som trenger støtten mest, sier Sekkelsten.

Høringsfristen er satt til 19. oktober.

Les mer om høringsforslaget på regjeringens sider

  Abonner på nyheter (RSS)