1. Startsiden
 2. Nyheter
 3. Nyhetssaker

Nyhetssaker

Halvparten av jentene på 13–14 år er blitt spurt om å dele nakenbilder på nett

Flere jenter får og blir spurt om nakenbilder av ukjente, mens guttene oftest får bilder og forespørsler fra noen de kjenner, ifølge Medietilsynets undersøkelse Barn og medier 2022. Foto 15 sekunder / Medietilsynet.
Flere jenter får og blir spurt om nakenbilder av ukjente, mens guttene oftest får bilder og forespørsler fra noen de kjenner, ifølge Medietilsynets undersøkelse Barn og medier 2022. Foto 15 sekunder / Medietilsynet.

Nær halvparten av jentene i 13–14-årsalderen er blitt spurt om å sende nakenbilder av seg selv til andre, viser Medietilsynets undersøkelse Barn og medier 2022. Fire av ti har mottatt nakenbilder fra andre.

Langt færre av guttene på samme alder har fått eller er blitt spurt om å dele nakenbilder. Medietilsynets undersøkelse viser også at flere jenter får og blir spurt om nakenbilder av ukjente, mens guttene oftest får bilder og forespørsler fra noen de kjenner.

– At så mange unge jenter opplever mas og press fra ukjente om å dele nakenbilder, er bekymringsfullt, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Økning i antall unge som har delt nakenbilder av seg selv

Flere 13–14-åringer har delt nakenbilder av seg selv enn for seks år siden. Medietilsynets undersøkelse viser at andelen gikk fra tre til åtte prosent, som er en økning på totalt fem prosentpoeng. De to siste årene økte andelen med to prosentpoeng. Andelen som har delt slike bilder, øker med alder; fra 8 prosent blant 13–14-åringene til 19 prosent av 17–18-åringene, viser Barn og medier 2022. Det er ingen store kjønnsforskjeller her.

– Tallene viser at flere av de yngste av begge kjønn i større grad enn tidligere påvirkes til å sende nakenbilder, sier Velsand.

Politiet frykter at omfanget av salg av nakenbilder kommer til å øke

16 prosent av jentene på 13–14 år har blitt spurt om å sende nakenbilder av seg selv mot betaling, mot kun 2 prosent av guttene på samme alder, viser tall fra Barn og medier 2022.

Politiet bekrefter at de også har registrert en økning i antall barn som selger nakenbilder eller videoer av seg selv på internett de siste årene. Vanligvis tar barna bilder eller videoer av seg selv, som de ofte deler på Snapchat.  

– Vi vurderer det som sannsynlig at omfanget av kjøp og salg av nakenbilder og videoer av mindreårige kommer til å øke fremover, sier avsnittsleder Helge Haugland i Kripos. Han oppfordrer foreldre til å snakke med ungdommene sine om salg av nakenbilder og mulige konsekvenser, og ta kontakt med politiet dersom de finner ut at noe straffbart har skjedd.  

Råd fra Medietilsynet: Slik snakker du med barna dine om nakenbilder

Fakta om ungdom og nakenbilder

 • 43 prosent av 13–18-åringene er spurt om å sende eller dele et nakenbilde av seg selv, omtrent samme andel som for to år siden. Over dobbelt så mange jenter som gutter er spurt om å sende eller dele nakenbilde av seg selv (58 mot 28 prosent). 47 prosent av jentene i 13–14-årsalderen har fått en slik forespørsel, mot 20 prosent av guttene på samme alder.
 • 44 prosent av 13–18-åringene har fått tilsendt nakenbilder av andre, en økning på to prosentpoeng fra 2020. En større andel jenter enn gutter har fått slike bilder. Andelen som har fått tilsendt nakenbilder øker med alder: 42 prosent av jentene på 13 og 14 år har fått nakenbilder, mot 55 prosent av jentene mellom 17 og 18 år.
 • Det vanligste er å motta nakenbilder fra en ukjent på nettet. En tredel av alle som har mottatt nakenbilder, har fått bildene på denne måten. Det er vanligere for jenter enn gutter å motta nakenbilder fra ukjente, mens det er vanligere for gutter enn jenter å motta slike bilder fra noen de kjenner.
 • 15 prosent av 13–18-åringene har sendt eller delt et nakenbilde av seg selv i løpet av det siste året, mot 12 prosent i 2020. 77 prosent har ikke sendt eller delt slike bilder, mens 8 prosent svarer «vet ikke» eller at de ikke ønsker å svare. Andelen som har delt nakenbilder øker med alder, mens det ikke er noen store kjønnsforskjeller. Andelen 13–14-åringer som har delet nakenbilder, økte med 5 prosentpoeng fra 2016 til 2022 (fra 3 til 8 prosent).
 • 15 prosent av 13–18-åringene har fått en forespørsel om å sende eller dele et nakenbilde av seg selv mot betaling i form av penger (13 prosent) eller gaver og ting (2 prosent). Fire ganger så mange jenter som gutter har fått forespørsler om å sende eller dele nakenbilde av seg selv mot betaling i form av penger (21 prosent av jentene mot 5 prosent av guttene). 16 prosent av jentene i 13-14-årsalderen har blitt spurt om dette, mot 2 prosent av guttene på samme alder.

Kilde: Barn og medier 2022 (Medietilsynet). Data er samlet inn og tilrettelagt av Kantar Public på oppdrag fra Medietilsynet.

Hva bør du gjøre når nakenbilder er på avveie

 • Politiet har samlet informasjon om hva du bør gjøre dersom nakenbilder kommer på avveie, og hva straffen er for å dele slike bilder og videoer av andre her: Delbart?
  Ta kontakt med politiet dersom du blir utsatt for seksuell utpressing på nett eller noen har delt nakenbilder av deg mot din vilje. Her finner du flere råd fra politiet om barn og unges nettbruk.
 • Barn og unge kan få hjelp og stille spørsmål anonymt om nakenbilder her: Kors på halsen,ung.no og Alarmtelefonen for barn og unge.
 • Ta kontakt med rådgivningstjenesten slettmeg.no for å få fjernet uønskede bilder. Ta skjermbilder og dokumentér hvem som har delt, og hvor og når bildet er delt.
 • Meld fra til nettjenesten bildet er lagt ut på. Det kan ofte forhindre at bildet blir delt videre på plattformen. Mange nettsider tar også bort seksualiserte bilder og videoer av barn dersom de blir varslet om at et slikt bilde er publisert der.

  Abonner på nyheter (RSS)