1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyhetssaker

Nyhetssaker

Mediemangfold og kritisk medieforståelse sentrale temaer i kulturministerens mediepolitiske redegjørelse

Medietilsynets mediemangfoldsregnskap og arbeidet med å styrke befolkningens kritiske medieforståelse ble viet plass under kultur- og likestillingsminister Abid Rajas mediepolitiske redegjørelse for Stortinget tirsdag 4. mai.

Mediemangfold er et sentralt mål for regjeringenMedietilsynet dokumenterer status og utvikling gjennom sitt årlige mediemangfoldsregnskap, som ble lagt frem for første gang i 2020.  

– Som kulturministeren sa i sin redegjørelse, viser regnskapet at Norge har et solid mangfold av redaktørstyrte medier, både lokalt og nasjonaltDet viser også at nordmenn flest følger med på nyheter, og at de redaktørstyrte mediene er sentrale nyhetskilder. Ikke minst nå under pandemien har mediene hatt en svært viktig rolle som informasjonskilde og fellesarena, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet. 

Medietilsynet jobber nå med en statusrapport for innholdsdimensjonen av mediemangfoldet, som skal legges fram i løpet av høsten. 

– Viktig å styrke folks kritiske medieforståelse 

Kulturministeren påpekte i redegjørelsen at digitaliseringen gir økte ytringsmuligheter og en styrket informasjonsfrihet, men også et økt tilfang av hets, hatefulle ytringer, falske nyheter og desinformasjon. Regjeringen er opptatt av å styrke den kritiske medieforståelsen vi alle trenger for å kunne håndtere den komplekse medievirkeligheten, som er en så stor del av hverdagen vår.  

En viktig del av dette arbeidet er å skaffe kunnskap om den kritiske medieforståelsen i befolkningen. Medietilsynet er godt i gang med dette arbeidet, og har de siste årene gjennomført to store undersøkelser for å kartlegge befolkningens kritiske medieforståelse. 

– Undersøkelsene viser blant annet at evne til kritisk medieforståelse henger sammen med alder. For eksempel viser de to siste undersøkelsene at de eldste og de yngste synes det er vanskeligere å håndtere desinformasjon og falske nyheter enn resten av befolkningen, og det er flere yngre enn eldre som har opplevd en eller annen form for sjikane på nett, sier Velsand. 

Medietilsynet driver aktiv kunnskapsformidling, rådgiving og kommunikasjon rettet mot ulike grupper i befolkningen. Gjennom arrangement, undervisningsopplegg, utvikling av verktøy og kampanjer blir barn og unge, foreldre og besteforeldre bedre rustet til å møte den nye mediehverdagen. 

Kulturministeren var i sin redegjørelse også innom temaene nasjonal strategi for trygg digital oppvekst, koronapandemien, medienes økonomi, mediestøtte, AMT-direktivet, Ytringsfrihetskommisjonens arbeid og prosessen med de nye EU-forordningene Digital Services Act og Digital Markets Act.

Les hele redegjørelsen her 

  Abonner på nyheter (RSS)