1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyhetssaker

Nyhetssaker

Medietilsynet deler kunnskap om dataspill

En tenåringsgutt avbildet bakfra. Han sitter på gulvet foran en tv og spiller Fortnite.

Medietilsynet samler voksne som jobber med barn og ungdom til seminar om hvordan dataspill kan bli en mer inkluderende arena.

Tre av fire 9-18-åringer spiller dataspill i en eller annen form, viser Medietilsynets undersøkelse “Barn og medier 2022”. Dataspill er dermed barn og unges største felles fritidsinteresse, til tross for at andelen jenter som spiller gikk ned fra 76 prosent i 2020 til 59 prosent i 2022.

Hvordan gaming kan bli en tryggere og mer inkluderende arena for barn og unge, er tema når Medietilsynet inviterer til kompetanseheving på området dataspill og utenforskap. På et seminar i Oslo 12. mars belyses ulike perspektiver relatert til dataspill, med mål om at fagfolk skal bli bedre rustet til å forstå og kunne hjelpe barn og unge. Tiltaket er en oppfølging av regjeringens nye dataspillstrategi, som understreker behovet for et kompetanseløft i offentlig sektor. 

– For at alle barn skal kunne delta i dataspill på en trygg og inkluderende måte, er det viktig med god kompetanse hos voksne som jobber med utsatte barn. Derfor ønsker vi å bidra til et kompetanseløft på dataspillfeltet for denne gruppen, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet. 

– Dataspill og dataspillkulturen har mange sterke sider og et enormt potensial som arena for fellesskap. Men dataspillkulturen har også betydelige utfordringer, blant annet med hets, sjikane og trakassering. Å gjøre dataspillkulturen mer inkluderende er et av regjeringens mål på feltet, og dette seminaret er et godt bidrag til dette, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.

Faren til “Ibelin” kommer

På seminaret kommer seniorforsker Beate Hygen ved NTNU Samfunnsforskning til å legge fram tall fra en ny undersøkelse om gaming og vennskap, ensomhet og åpenhet. Andre innledere er psykologspesialist og spillutvikler Gaute Godager og Marius Ruud, daglig leder i Gamingkontakten, som følger opp unge som isolerer seg gjennom gaming. 
Medietilsynet har fått anledning til å vise dokumentarfilmen «Ibelin» på seminaret. Filmen handler om ungdommen Mats Steens digitale liv, som foreldrene først skjønte verdien av etter hans død. På seminaret deltar Mats` far Robert Steen. Han leder også skjermbrukutvalget, som jobber for økt kunnskap om hvordan barn og unges skjermbruk påvirker helse, livskvalitet og oppvekst. 


Seminaret er ett av tiltakene i regjeringens handlingsplan mot spilleproblemer 2022-2025. Opptak fra seminaret blir tilgjengelig på Medieilsynets nettside i etterkant av arrangementet.

  Abonner på nyheter (RSS)