1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyhetssaker

Nyhetssaker

Medietilsynet er det einaste statsorganet som oppfyller krava i språklova

Åse Wetås er direktør i Språkrådet som no har kome med ein rapport om målbruk i norske statsorgan. Medietilsynet er einaste statsorgan som oppfyller krava i Språklova. Foto Oda Hveem

Ingen andre sentrale statsorgan enn Medietilsynet oppfyller krava i språklova om å bruke både nynorsk og bokmål. Det kjem fram i ein ny rapport frå Språkrådet. – Vi jobbar aktivt kvar dag med å bruke begge målformer, og det er veldig hyggeleg at det blir anerkjent, seier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Blant 15 departement, Statsministerens kontor og 161 statsorgan er det berre Medietilsynet som oppfyller alle krava i Språklova, ifølge rapporten frå Språkrådet.

– Andre statsorgan har mykje å læra av språkarbeidet i Medietilsynet. Sjølv om Medietilsynet er ein liten organisasjon, satsar dei ikkje berre på at enkeltmedarbeidarar med entusiasme for språkarbeid tek ansvar, men har rusta organisasjonen med kompetansen som trengst for å få det til. Slik viser dei respekt for lovverket på språkfeltet og vilje til å følgja opp språkarbeidet sitt systematisk, seier Åse Wetås, direktør i Språkrådet.

Minst 25 prosent av det skriftlege skal vere på bokmål og nynorsk

Språkrådet fører tilsyn med korleis departementa og dei underliggjande etatane følgjer reglane om å bruke både bokmål og nynorsk.

Ifølge reglane skal sentrale statsorgan veksle mellom bokmål og nynorsk i allment tilgjengeleg materiale, slik som nettsider, rapportar og innhald i sosiale medium. Ingen av skriftspråka skal vere representert med mindre enn 25 prosent. For skjema og digitale sjølvbeteningsløysingar skal begge språk vere tilgjengelege samtidig.

Les heile rapporten frå Språkrådet her

 

  Abonner på nyheter (RSS)