1. Startsiden
 2. Nyheter
 3. Nyhetssaker

Nyhetssaker

Medietilsynet fordeler 370 millioner i mediestøtte til avisene i år

Medietilsynet åpner nå for søknader om årets produksjonstilskudd, som er den største direkte mediestøtteordningen. Alle nyhets- og aktualitetsmedier på papir og nett, med unntak av kringkastere, kan søke.

– Produksjonstilskuddet skal bidra til at det er et mangfold av lokale medier i hele landet, som kan holde befolkningen bredt og generelt orientert om ulike samfunnsspørsmål, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

I år fordeler Medietilsynet nær 370 millioner kroner i produksjonstilskudd, mot 358 millioner kroner i fjor. Tilskuddet øker med 12 millioner kroner etter en justering for pris- og lønnsvekst.

Vanligvis er det cirka 150 aviser som kvalifiserer til å motta støtte gjennom produksjonstilskuddsordningen hvert år.

Mediene må søke innen 25. mars

Årets søknadsfrist er torsdag 25. mars. Les mer om produksjonstilskuddet her.

Hvem som får støtte bestemmes etter reglene i forskrift om produksjonstilskudd. Medietilsynet er avhengig av økonomisk informasjon om avisene for å behandle søknadene. Denne informasjonen foreligger ikke før over sommeren. Endelig vedtak om hvem som får produksjonstilskudd for 2021 gjøres derfor til høsten.

Fakta om produksjonstilskuddet

 • Hvert år deler Medietilsynet ut produksjonstilskudd, som er en direkte mediestøtteordning.
 • I 2020 fikk 152 aviser tildelt til sammen 358 millioner kroner i produksjonstilskudd
 • Produksjonstilskuddet skal bidra til et mangfold av nyhets- og aktualitetsmedier over hele landet.
 • Ordningen er særlig rettet mot medier i markeder som er for små til å være bærekraftige og medier som er alternativer til de ledende mediene i større markeder.
 • Produksjonstilskuddet skal korrigere for markedssvikt for mindre nyhetsmedier og nummer to-medier i slike markeder.
 • Produksjonstilskuddet ble fordelt for første gang i 1969.
 • Ordningen er plattformnøytral og likestiller papir- og nettaviser.
 • Når nye aviser søker støtte, vurderer Medietilsynet søkeren opp mot kravene i forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier om blant annet innhold, utgaver/opplag og driftsøkonomi.
 • Tilskuddsutvalget gir Medietilsynet råd i behandlingen av søknader og andre saker som hører inn under forskriften, og består av fagfolk fra mediebransjen. Tilskuddsutvalget gir Medietilsynet råd, og Medietilsynet beslutter.

For spørsmål om produksjonstilskuddsordningen, ta kontakt med Jon Stjernstedt.

For pressespørsmål, ta kontakt med Nina Bjerke.

  Abonner på nyheter (RSS)