1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyhetssaker

Nyhetssaker

Medietilsynet ga seks advarsler for regelbrudd i fjor

Kvinne sitter ved en pult med ryggen mot kamera. Foran seg og på sidene har hun mange skjermer som viser forskjellige nettaviser og en som viser en tv-sending.

Medietilsynet ga seks advarsler for brudd på regelverket i 2023. Fem av advarslene gjaldt brudd på reglene for reklame, sponsing og produktplassering.

Hele 36 tilsynsaktiviteter ble gjennomført i fjor for å sikre at ulike regelverk overholdes. Det var sju flere enn året før. Medietilsynet skal kontrollere at kringkastingsregelverket, bildeprogramloven, valgloven og mediestøtteregelverket blir overholdt.  

– Tilsyn skal blant annet bidra til å sikre at befolkningen ikke utsettes for et for høyt kommersielt trykk, og at barn beskyttes mot skadelig innhold. Flere kontroller øker muligheten for at brudd oppdages og kan korrigeres raskt. Medietilsynet kommer til å prioritere tilsynsaktiviteter høyt også fremover, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Flest brudd på kringkastingsregelverket

Medietilsynet har de siste årene avdekket flere brudd på kringkastingsregelverket, spesielt på reglene for reklame, sponsing og produktplassering. I en del tilfeller følges bruddene opp med dialog og veiledning, men ved gjentatte eller vesentlige brudd på reglene gir Medietilsynet advarsel eller gebyr.  

Medietilsynet ga fem advarsler for brudd på kringkastingsregelverket i 2023. Alle forholdene det ble gitt advarsel for i 2023 gjaldt brudd på reglene om reklame, sponsing eller produktplassering.  

I tillegg ble det mot slutten av året sendt ut to varsler om sanksjon. Disse endte med gebyr til Discovery og advarsel til VGTV tidlig i 2024. 

Det ble også fattet ett vedtak om endring av aldersgrense og gitt én advarsel for brudd på bildeprogramlovens regler om aldersgrenser.

God dialog med aktørene

Medietilsynet opplever å ha en god dialog med aktørene om regelverket, også i de tilfellene der det oppdages regelbrudd. 

– Vår erfaring er at dialog og veiledning av aktørene som har brutt reglene, er et godt og proaktivt virkemiddel, som gjør at de retter opp feilene raskt. Det er bra for publikum, som dermed får informasjonen de skal om for eksempel kommersielle bindinger knyttet til programmet de ser på, sier hun. 

Les hele tilsynsrapporten  her.

  Abonner på nyheter (RSS)