1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyhetssaker

Nyhetssaker

Medietilsynet har fordelt nær 37 millioner i støtte til samiske aviser

De fem avisene Ávvir, Ságat, SÁMI ođasmagasiidna, Snåsningen og Lokalavisen Nordsalten får til sammen 36,6 millioner kroner i støtte fra Medietilsynet i 2020.

De samiske dagsavisene Ávvir og Ságat får henholdsvis 18,8 og 13,6 millioner kroner i støtte. Ávvir kommer ut på nordsamisk, mens Ságat i hovedsak skriver på bokmål. Lokalavisen Snåsningen får 674 211 kroner for innstikk på sørsamisk, mens lokalavisen Nordsalten får 710 986 kroner for innstikk på lulesamisk. I tillegg får den samiske ukeavisen SÁMI ođasmagasiidna nær 2,8 millioner kroner i støtte når midlene for 2020 er fordelt.

Økt støtte til samiske aviser etter klagebehandling

SÁMI ođasmagasiidna har også fått i underkant av 9,21 millioner kroner i støtte for 2019. Avisen klaget på fjorårets avslag fra Medietilsynet, og Medieklagenemnda konkluderte med at Medietilsynet skulle behandle saken på nytt. Medietilsynet mente opprinnelig at gaveabonnement ikke skulle telle med i opplaget til publikasjonen, og avslo derfor søknaden i 2019.

– Medietilsynet har foretatt en fornyet saksbehandling av søknaden for 2019 i henhold til vedtaket til Medieklagenemnda, og har gjort en ny beregning av opplaget, der gaveabonnementene er medregnet. Det resulterte i at avisen får vel ni millioner kroner i støtte for 2019, sier Sekkelsten, direktør for juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet.

Tildelingen til SÁMI ođasmagasiidna for 2019, og deler av tildelingen for 2020, dekkes inn gjennom at støtten til de samiske avisene er økt med 11,1 millioner kroner. Se mer om dette her: Kulturdepartementets forslag til omfordeling av mediestøtten for 2020.

For 2020 får SÁMI ođasmagasiidna betydelig mindre i tilskudd enn i 2019, fordi en ny regel medfører at avisene i ordningen ikke kan motta mer i tilskudd enn avisens samlede driftskostnader året før tilskudd ytes.

  Abonner på nyheter (RSS)