1. Startsiden
 2. Nyheter
 3. Nyhetssaker

Nyhetssaker

Medietilsynet lanserer digitalt familiespill

Medietilsynet har utviklet et nytt digitalt familiespill som skal bidra til å øke den kritiske medieforståelsen hos barn. – Ett av tre barn får sin første mobil allerede før de fyller åtte år. Derfor er det viktig å snakke med barna om den digitale hverdagen fra tidlig alder, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

I spillet «Stjernekolonien» møter vi Luna og Noah på sju år. De lever i en digital verden til forveksling lik vår egen, med blant annet det sosiale mediet «Spacebook» og dataspillet «Månesverdet». Spillet passer for barn fra første til fjerde klasse og deres foreldre, og er utviklet av Medietilsynet i samarbeid med elev-, lærling- og mobbeombudet i Viken.

– Vår erfaring er at vi ikke kan starte tidlig nok med å gi barna gode digitale medievaner og hjelpe dem med å utvikle gode relasjoner, både digitalt og i skolegården. Derfor har vi digital dømmekraft som satsningsområde, og sender nå «Stjernekolonien» til alle foreldreutvalg på småskoletrinnet i Viken, sier Bodil Houg, leder for elev-, lærling- og mobbeombudet i Viken.

Storfylket Viken har vel 500 grunnskoler.

Familieministeren: – Opptatt av digital trygghet

Kjell Ingolf Ropstad var til stede da dataspillet ble vist fram på Øreåsen skole i Moss i Viken fylke. Barne- og familieministeren er svært opptatt av at foreldre skal være gode rollemodeller for barna, og at foreldre sammen med skolen må jobbe for å skape digital trygghet for barn og unge.

– For dagens barn er det å være online blitt en del av oppveksten. For meg er digital trygghet at barn kan bevege seg fritt i den digitale verden uten å være utsatt for negative hendelser, som kroppspress og motepress, usunn markedsføring, ulike former for trakassering og skadelig innhold. Barna skal føle seg trygge når de er på nett. Dette er jeg svært opptatt av. Det er viktig at vi er tidlig ute med å lære barna våre nettvett, slik at de kan bli trygge og bevisste mediebrukere i sitt digitale liv, sier Ropstad.

Skjermtid, personvern og pengebruk i spill er temaer i spillet

Temaer som tas opp i spillet er blant annet skjermtid, pengebruk i spill, personvern, sosiale medier og foreldrenes digitale medievaner.

– Foreldreundersøkelsen 2020 fra Medietilsynet viser at ni av ti foreldre snakker med barna sine om dataspill og sosiale medier. Det er bra, men vi vet at disse samtalene ofte er preget av konflikt og sterke følelser. Derfor kan det være fint å ta diskusjonene gjennom et spill med karakterer man kan identifisere seg med. Vi håper «Stjernekolonien» skaper rom for refleksjon og læring både for liten og stor, sier Velsand.

Foreldreundersøkelsen 2020 viser også at det er forskjell på hva foreldrene vet om barnas digitale medievaner og hva barna selv rapporterer om. Barna begynner tidligere med sosiale medier, har i større grad åpne profiler og kjøper mer i spill enn foreldrene tror.

– Vårt råd er å starte samtalene om det digitale livet tidlig, slik at barna kan utvikle en kritisk medieforståelse og god digital dømmekraft før de vanskeligste dilemmaene oppstår, sier Velsand.

Test spillet her

Om «Stjernekolonien»

Familiespillet «Stjernekolonien» kan spilles på mobil, nettbrett eller PC, og i spillet blir vi kjent med sjuåringene Noah og Luna, foreldrene deres, venner, søsken og ulike digitale dilemmaer de står i. Barn og voksne skal sammen finne gode svar på situasjonene Noah og Luna står i, selv om det ikke alltid finnes en fasit. Medietilsynet og elev-, lærling- og mobbeombudet i Viken står bak det nye spillet, og det norske utvikler- og læringsselskapet Specifique har stått for den tekniske utviklingen.

Foreldre og barn om digitale medievaner:

 • 27 prosent av foreldrene svarer at deres barn fikk sin første mobil før de fylte 8 år, og 49 prosent av barna svarer at de fikk sin første mobil før de fylte 9 år.
 • 51 prosent av 9-åringene bruker ett eller flere sosiale medier, og fra barna er 13 år er tilnærmet alle på sosiale medier.
 • 71 prosent av de yngste barna (1-4 år) bruker ifølge foreldrene YouTube.
 • 86 prosent av 9-18-åringene spiller dataspill; 96 prosent av guttene og 76 prosent av jentene.
 • Et stort flertall av foreldrene (88 prosent) mener det er foreldre og voksne i barnets nærhet som bør ha hovedansvaret for beskyttelse av barn og unge på nett.
 • Ni av ti foreldre svarer at de prater med barna sine om hva de spiller og innhold og opplevelser på nett, men det er forskjell på hva foreldrene tror om barnas digitale medievaner og hva barna selv rapporterer:
  – Barna begynner tidligere på sosiale medier enn foreldrene tror (Snapchat: Foreldre tror at 12 prosent av 9-10-åringene bruker Snapchat, mens 29 prosent av barna i denne aldersgruppen svarer at de er på Snapchat. TikTok: Foreldre tror at 31 prosent av 9-10-åringene bruker TikTok, mens 44 prosent av barna i denne aldersgruppen svarer at de er på TikTok).
  – Barna har i større grad åpne profiler enn foreldrene tror (23 prosent av foreldrene tror at deres barn har åpen bruker på TikTok, mens 44 prosent av barna svarer at de har åpen profil).
  – Barn kjøper mer i spill enn det foreldrene tror (9 prosent av foreldrene oppgir at barna har kjøpt ting i spill hvor det var en overraskelse hva han/hun fikk, mens 28 prosent av 9-18-åringene sier at de har gjort dette).

Kilder: Barn og medier 2020 og Foreldreundersøkelsen 2020 (Medietilsynet). Respondentene er cirka 3400 barn i alderen 9-18 år og cirka 2000 foreldre med barn i alderen 1-17 år.

Her finner du Medietilsynets råd og tips til foreldre med barn på sosiale medier, dataspill og hvorfor det finnes aldersgrenser

  Abonner på nyheter (RSS)