1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyhetssaker

Nyhetssaker

Medietilsynet med ny status for avsendermangfoldet: Eierkonsentrasjonen i avismarkedet øker

Antall medietilbydere er stabilt, men de de tre største eierne i avismarkedet økte sine markedsandeler fra 2018 til 2019. Det viser en ny rapport fra Medietilsynet.

Norge har et solid mangfold av redaktørstyrte journalistiske medier, både lokalt og nasjonalt, konkluderer Medietilsynets status for avsendermangfoldet i det norske mediemarkedet. Men eierkonsentrasjonen i avismarkedet øker: Schibsted, Amedia og Polaris kontrollerte 70,7 prosent av det totale opplaget i 2019, mot 66,5 prosent i 2018. Det er en økning på 4,2 prosentpoeng for de tre store konsernene.

– Når en stadig større andel av opplaget kontrolleres av de største aktørene, er det viktig at avisene beholder sin egenart. Ellers kan økt konsolidering få negative konsekvenser for mediemangfoldet, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Stabilt og bredt avsendermangfold

Norge har 293 aviser, som er en økning på to aviser fra 2018 til 2019. I lokalradiomarkedet er det 432 innholdskonsesjoner, 37 nye konsesjoner i 2020. Det var ingen endringer i antall riksdekkende tv-kanaler fra 2019 til 2020, mens det i 2019 ble registrert sju nye lokal-tv-stasjoner i Norge. Tre av disse inngår i lokalavisenes digitale tilbud.

– Tallene viser at Norge har et bredt og stabilt avsendermangfold. Det er en vesentlig infrastruktur for den demokratiske samtalen og en åpen og opplyst offentlig debatt, sier Velsand.

Permitteringer og oppsigelser under koronapandemien

Både i lokalradio, fagpresse og i avisbransjen har det vært permitteringer og oppsigelser under koronapandemien. Tall fra bransjeorganisasjonene anslår knappe 170 permitterte årsverk ved utgangen av august, og cirka 60 oppsagte årsverk i perioden fra april til august.
– Det blir viktig å følge med på bemanningssituasjonen i mediene videre framover. Dersom den redaksjonelle kraften svekkes betydelig, kan det gå utover bredden, dybden og kvaliteten i det journalistiske produktet, og dermed redusere mediemangfoldet, sier Velsand.

Fagpublikasjoner inkludert i Mediemangfoldsregnskapet for første gang

For første gang er data om fagpressen inkludert i Medietilsynets rapport om avsendermangfold. Disse publikasjonene inkluderes nå også i Mediedatabasen, som inneholder informasjon om aktørene i det norske mediemarkedet.

– Bredde- og nisjemediene utfyller hverandre, og bidrar på hver sin måte til mediemangfoldet i Norge. Når vi nå har fått med informasjon også om fagpublikasjonene, blir bildet av avsendermangfoldet i Norge mer komplett, sier Velsand.

Her kan du lese mer om Mediedatabasen.

Om rapporten

Rapporten om avsendermangfoldet i norske medier er en del av Mediemangfoldsregnskapet, som utarbeides av Medietilsynet. Mediemangfoldsregnskapet kartlegger mediemangfold langs tre dimensjoner: Avsender, bruk og innhold.

Avsendermangfoldet i det norske mediemarkedet:

  • Utviklingen i antall medietilbydere er stabil, men avismarkedet konsolideres ytterligere. Ved utgangen av 2019 hadde de tre største eierne i avismarkedet økt sin andel av totalopplaget med 4,2 prosentpoeng fra 2018.
  • Lokal-tv blir i økende grad en del av lokalavisenes digitale tilbud. Tre nye nett-tv-konsesjoner er gitt til lokalaviser i 2020.
  • Det ble utstedt fem nye DAB-konsesjoner til lokalradioaktører i 2020. Det er også tildelt 37 nye innholdskonsesjoner i år. Majoriteten av de nye konsesjonene gikk til andre enn de tre største eierselskapene i radiomarkedet, noe som øker avsendermangfoldet.

Her kan du lese hele rapporten

Les mer om mediemangfoldsregnskapet her

  Abonner på nyheter (RSS)