1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyhetssaker

Nyhetssaker

Medietilsynet: Nødvendig med en strategi mot desinformasjon

Portrettbilde av Mari Velsand

Kunstig skapt innhold, økt politisk konflikt og rask spredning av desinformasjon i sosiale medier aktualiserer behovet for en strategi mot desinformasjon, mener direktør Mari Velsand i Medietilsynet. I helgen varslet regjeringen at det skal utvikles en slik strategi.

– Utviklingen de siste årene, og særlig gjennombruddet for kunstig intelligens, har gjort det mulig å spre desinformasjon raskere og til flere enn tidligere. Skadepotensialet er stort hvis noen lykkes i å skape mistillit og uro, eller for eksempel sår tvil om demokratiske valg. Svaret på utfordringen er ikke å kneble ytringer, men å styrke den offentlige samtalen, sa kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery i en pressemelding. 

Dette initiativet støtter Medietilsynet helhjertet. 

– I takt med økt risiko, trengs målrettet innsats for å styrke befolkningens digitale motstandskraft. Derfor er det viktig med treffsikre mediestøtteordninger, et godt og oppdatert utdanningssystem og andre opplæringstiltak som gir digital motstandskraft, særlig blant sårbare grupper. Regjeringens strategiarbeid kommer til å ha et fremtidsrettet blikk på dette, sier Velsand.

Medietilsynet mener de globale plattformene må ansvarliggjøres

Hun er også opptatt av at de globale internettplattformene må ta et større ansvar. 

– EUs forordning for digitale tjenester, DSA, kan sikre større demokratisk kontroll over de globale innholdplattformene også i Norge. Disse mulighetene må utnyttes, sier direktøren i Medietilsynet. 

 DSA skal blant annet bidra til å redusere sosiale mediers forsterkning av desinformasjon og sensur av redaksjonelt innhold, og til større åpenhet og innsyn i data og algoritmer for hvilken informasjon som når hvilke brukere.  

Velsand understreker at enkeltpersoners rett til å spre usannheter dekkes av ytringsfriheten, og at det er internettplattformenes algoritmiske og annonsefinansierte forsterkning som er viktig å adressere.

Strategien skal være på plass om et år

Medietilsynets direktør er glad for at kultur- og likestillingsministeren ønsker en strategi på plass allerede om et år. 

– Utviklingen har gått fort de siste årene. Denne strategien blir et godt redskap i arbeidet med både å øke befolkningens kritiske blikk på hva som er sann informasjon og hva som er desinformasjon, og ikke minst til å bedre kunne regulere hvordan desinformasjon spres. Vi i Medietilsynet ser fram til å bidra til styrket innsats framover, sier direktør Mari Velsand.  

  Abonner på nyheter (RSS)