1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyhetssaker

Nyhetssaker

Medietilsynet reduserer kompensasjonen til TV 2 med 5,8 millioner etter brudd på lokaliseringskravet

Medietilsynet har nå konkludert med at kompensasjonen til TV 2 for å levere allmennkringkastingsoppdraget på tv reduseres med i overkant av 5,8 millioner kroner for 2019. Årsaken er at TV 2 ikke oppfylte kravet om at majoriteten av de redaksjonelle medarbeiderne skal være i hovedredaksjonen i Bergen gjennom hele fjoråret.

De viktigste mediepolitiske målene med avtalen mellom staten og TV 2 er å opprettholde mediemangfoldet, sikre en reell konkurrent til NRK og at det blir produsert og sendt riksdekkende nyhetssendinger utenfor Oslo.

– Lokaliseringen av TV 2s redaksjonelle virksomhet utenfor hovedstaden er dermed ett av de viktigste formålene med kompensasjonsordningen, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Kompensasjonen blir redusert på grunn av brudd på avtalen i 2019

Avtalen mellom TV 2 og staten innebærer at TV 2 over fem år kan få inntil 135 millioner kroner årlig for å oppfylle kravene til allmennkringkasting som ligger i avtalen. TV 2 har allerede mottatt full kompensasjon på 135 millioner kroner for 2019, men beløpet skal reduseres som følge av bruddet på lokaliseringskravet. Det er fordi TV 2 ikke hadde majoriteten av de redaksjonelle medarbeiderne på plass i hovedredaksjonen fra før 1. august i fjor, noe som betyr at en viktig del av kravet om lokalisering ikke ble oppfylt sju av månedene i det første året med den nye allmennkringkasteravtalen.

– Ved brudd på noen av kravene i allmennkringkastingsoppdraget, skal Medietilsynet redusere kompensasjonen med et beløp som tilsvarer utgiftene TV 2 har spart ved å ikke oppfylle forpliktelsen, sier Velsand. Medietilsynet påpeker at kanalen fra august 2019 og ut året hadde tilstrekkelig antall medarbeidere i Bergen til at lokaliseringskravet var oppfylt.

TV 2 får redusert kompensasjonen for første kvartal neste år med 5,8 millioner

Etter avtalen får TV 2 dekket de faktiske merkostnadene som skyldes kravet om lokalisering utenfor Oslo, som ifølge TV 2 var på cirka 12,5 millioner kroner i 2019. Merkostnadene knyttet til lokaliseringskravet fra 1. januar til 1. august i fjor var på litt i overkant av 5,8 millioner kroner. Det viser en revisorbekreftet rapport fra TV 2.

– Med bakgrunn i disse tallene har Medietilsynet fattet vedtak om at kompensasjonen til TV 2 reduseres med 5,843 millioner kroner. Rent praktisk blir dette gjort ved at TV 2 får avkorting i utbetalingen av kompensasjonen for første kvartal neste år med tilsvarende beløp, sier Velsand.

Les hele vedtaket her

Nærmere om allmennkringkasteravtalen mellom staten og TV 2

Fra 1. januar 2019 har TV 2 hatt en avtale med staten som gir kanalen inntil 135 millioner kroner hvert år i fem år for å dekke nettokostnadene knyttet til å levere allmennkringkastingstjenester.

For å oppfylle allmennkringkastingsoppdraget skal hovedredaksjonen og nyhetsredaksjonen til TV 2 ligge minst hundre kilometer utenfor Oslo. TV 2 har lokalisert sin virksomhet i Bergen, og har forpliktet seg til at majoriteten av TV 2s redaksjonelle medarbeidere skal ha sitt arbeidssted i Bergen.

Oppdraget innebærer at TV 2 skal sende egenproduserte, riksdekkende nyhetsprogram med base i den sentrale nyhetsredaksjonen i Bergen, norskspråklige program for barn og unge og norsk film og tv-drama. I avtalen er det også en rekke andre krav til det samlede programtilbudet til kanalen, men som TV 2 ikke får økonomisk kompensasjon for.

Les mer om avtalen her

  Abonner på nyheter (RSS)