1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyhetssaker

Nyhetssaker

Medietilsynet skal utrede redaktørstyrte mediers økonomi

Medietilsynet skal kartlegge økonomisk status og fremtidig utvikling for de redaktørstyrte mediene.

Utredningen skal blant annet se på nåværende og mulige fremtidige konsekvenser av at momsfritaket for elektroniske nyhetstjenester ble fjernet i 2023. Medietilsynet har fått oppdraget fra Kultur- og likestillingsdepartementet.

– Dette er et viktig utredningsoppdrag, som vi ser fram til å gå i gang med så snart som mulig. Vi jobber nå med nødvendige avgrensninger, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet. Hun opplyser videre at Medietilsynet kommer til å benytte ekstern bistand i forbindelse med oppdraget, siden dette er en omfattende utredning som må løses på kort tid. Rapporten skal være ferdig innen utgangen av året.

– Betydningen av redaktørstyrte medier som uavhengige og troverdige informasjonskilder er større enn noen gang, og da er det en forutsetning at disse mediene har gode rammevilkår. For oss blir det viktig å se helhetlig på disse problemstillingene, og få belyst både status og fremtidige scenarier når det gjelder økonomiske forutsetninger for de redaktørstyrte mediene, sier Velsand.

  Abonner på nyheter (RSS)