1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyhetssaker

Nyhetssaker

Møte for europeiske mediemyndigheter i Antwerpen

Europeiske mediemyndigheter møttes denne uken fysisk for første gang på mer enn to år. Tiltak mot markedsføring mot barn, reguleringer av globale plattformer og sanksjoner var blant temaene i Antwerpen.

EPRA (European Platform of Regulatory Authorites) består av 55 ulike mediemyndigheter fra 47 land, og møttes denne uka fysisk for første gang på to og et halvt år.

I løpet av pandemien har EU behandlet flere viktig reguleringer på mediefeltet: Russland har invadert Ukraina, EU har blokkert innhold russiske statskontrollerte medier og globale teknologigiganter er blitt en enda mer dominerende portvokter for informasjon. Plenarmøtet i Antwerpen var et etterlengtet møte, etter to år med bare digitale treffpunkter.

Sterkt møte med ukrainske mediemyndigheter

– Mediemyndighetene i Europa samarbeider tett. Det unike med EPRA er at mediemyndigheter som ikke er med i EU, også deltar. Vi har mye til felles, men også mange ulikheter. For Medietilsynet er dette en viktig arena, både for å kunne dele våre erfaringer og tiltak, og for å lære mer om den mediepolitiske konteksten i andre land, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet og styremedlem i EPRA.

Den ukrainske mediemyndigheten er medlem i EPRA, og holdt en sterk appell på møtets første dag. Norge er det eneste landet i EØS som ikke har vedtatt EU-sanksjonene mot russiske statskontrollerte medier, og Medietilsynet redegjorde for bakgrunnen for den norske beslutningen. Samtidig var det anledning til å gi sterk støtte til ukrainske mediers viktige arbeid, under svært vanskelige vilkår. Ifølge den ukrainske myndigheten er 164 ukrainske kringkastere av radio og tv lagt ned, hvor flere av frekvensene er tatt over av russiske statskontrollerte medier.

Norges retningslinjer mot kroppspress i sosiale medier ble presentert

Et annet tema på møtet i Antwerpen var beskyttelse av barn og unge mot markedsføring i sosiale medier, med særlig vekt på mathelse og kroppspress. Under denne sesjonen orienterte Medietilsynet og Anfo om Norges ordning med etiske retningslinjer mot kroppspress rettet mot barn og unge i sosiale medier.

Medietilsynet presenterte også hovedpunkter fra sin utredning om NRK og mediemangfold, som det er stor interesse for blant andre europeiske mediemyndigheter.

  Abonner på nyheter (RSS)