1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyhetssaker

Nyhetssaker

Nye regler for avisenes største direkte mediestøtteordning er vedtatt

En av de viktigste endringene i forskriften er at de minste lokalmediene kan motta mer i støtte enn tidligere. Foto Medietilsynet

De nye reglene for å motta produksjonstilskudd, som Kultur- og likestillingsdepartementet har vedtatt i dag, skal gjøre regelverket tydeligere, mer moderne og inkludere de minste lokalavisene. – Det nye regelverket er bedre tilpasset den digitale utviklingen, sier Hanne Nistad Sekkelsten, direktør for juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet.

En av de viktigste endringene i forskriften om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier er at de minste lokalmediene kan motta mer i støtte enn tidligere. I tillegg utvides ordningen, slik at aviser som utgis i visse små kommuner kan kvalifisere til å få støtte med et lavere abonnementstall.

– Støtten til lokalmediene bidrar til at folk i hele landet kan holde seg orientert om hva som skjer i nærmiljøet sitt. Det er viktig for en god offentlig samtale og sunne lokaldemokratier. Derfor tar vi grep for å styrke de lokale mediene framover, blant annet ved å øke støtten disse mediene kan få, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen i en pressemelding.

Vilkårene for å få produksjonstilskudd blir tydeligere

Den nye forskriften presiserer og tydeliggjør vilkårene for hvilke aviser som kan motta støtte. I tillegg endres kriteriene for fordeling og beregning av tilskudd.

Det stilles også tydeligere krav til avisenes innhold for å kunne få støtte. Avisene må blant annet ha en løpende journalistisk produksjon og formidle nyhets- og aktualitetsstoff og samfunnsdebatt. Dagsaktuelt, samfunnsrelevant nyhets- og aktualitetsinnhold og samfunnsdebatt må utgjøre majoriteten av avisens samlede redaksjonelle innhold.

Etter at forskriften var på høring før sommeren, har Kultur- og likestillingsdepartementet gjort enkelte justeringer. Departementet har blant annet lagt til en egen sats for tilskudd til aviser i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.

Nå kan små lokale medier få mer i innovasjonsstøtte

Nye regler for innovasjonsstøtte ble også vedtatt av Kultur- og likestillingsdepartementet i dag, etter at forskrift om innovasjons- og utviklingstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier ble sendt på høring tidligere i høst.

Støtten til prosjekter som retter seg mot små, lokale nyhets- og aktualitetsmedier kan utgjøre inntil 75 prosent av prosjektkostnadene, mot tidligere 50 prosent

– Det kan være krevende for små medier å sette i gang innovasjons- og utviklingsprosjekter. En økning i støtteintensiteten kan gjøre det mulig for flere små, lokale medier å utvikle seg, sier Sekkelsten.

De nye reglene åpner også opp for at flere fagmedier kan kvalifisere til tilskudd.

De viktigste endringene i produksjonstilskuddsordningen

  • Krav til antall egenproduserte saker erstatter utgaver som vilkår for å kunne få tilskudd.
  • Aviser får ikke lenger tilskudd beregnet etter antall utgaver. De fleste avisene vil få et fast tilskudd, mens nummer to-avisene (avisene som har en konkurrent på utgiverstedet med et høyere antall abonnenter) får også tilskudd beregnet etter brukerinntektene sine. Endringene gjør det enklere å beregne tilskudd til nettaviser.
  • Produksjonstilskuddsordningen utvides til å inkludere medier med minst 450 i abonnementstall og som utgis i små distriktskommuner
  • Avisene med lavest antall abonnementstall skal få mer i støtte. De nye støttekategoriene skal gjøre det lettere å forstå hvor mye de enkelte avisene kan få.
  • Vilkårene for å få støtte er presisert og tydeliggjort. For å kvalifisere for tilskudd, må avisene ha en løpende journalistisk produksjon og formidling av nyheter, aktualitetsstoff og samfunnsdebatt til allmennheten. De må ha dagsaktuelt og samfunnsrelevant nyhetsinnhold, aktualitetsinnhold og samfunnsdebatt, og denne type innhold skal utgjøre majoriteten av avisens samlede redaksjonelle innhold.
  • Det forskriftsfestes at nasjonale nisjemedier kan få støtte, i tråd med dagens forvaltningspraksis. For å kvalifisere for tilskudd, må disse mediene inneholde et bredt tilbud av nyhets- og aktualitetsstoff om politikk, økonomi eller samfunnsliv, og være rettet mot allmennheten.
  • Ordningen med å inkludere frieksemplarer i beregningen av abonnementstallet avvikles. Terskelverdiene knyttet til abonnementstall justeres i tråd med denne endringen.
  • Nummer to-aviser med mer enn 50 000 i abonnement/løssalg kan ikke få tilskudd. Det innføres et inntektstak på 300 millioner kroner årlig, eksklusive tilskudd. Det kan maksimalt gis 40 millioner kroner i tilskudd til lokale og nasjonale nummer to-aviser og 15 millioner kroner til nasjonale nisjemedier. Reglene for utbytte forenkles.

Les mer om endringene i produksjonstilskuddsordningen i pressemeldingen fra Kultur- og likestillingsdepartementet her

Medietilsynet vil før jul sende ut informasjon om endringene til aviser som allerede mottar produksjonstilskudd.

  Abonner på nyheter (RSS)