1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyhetssaker

Nyhetssaker

Positivt tilsyn med aldersgrenser på kino

Kinosal fotografert bakfra. På lerretet vises en stor lastebil som kjører mot seerne.

Overføringen av ansvar for å sette aldersgrense på kinofilm har vært vellykket. Medietilsynets evaluering av den nye ordningen, viser at kinofilmdistributørene har fulgt opp de nye reglene på en god måte.

Det første året uten Medietilsynets forhåndskontroll av kinofilm er lagt bak oss.  

– Erfaringen er få brudd på retningslinjene og nyttige samtaler med aktørene, forteller direktør i Medietilsynet, Mari Velsand. 

– Vi har fulgt med på hvordan aldersgrensene er satt gjennom hele året, og vi har sett at retningslinjene er fulgt. Og der det har vært tvil, har vi hatt en god dialog med distributørene. Vi kan trygt si at det første året med nye regler har gått bra, sier hun. 

Godt forberedt

Det har blitt ført tilsyn med 19 kinofilmer i 2023, og i tillegg utførte vi tilsyn med fire filmfestivaler, der vi vurderte til sammen 20 filmer. På ytterligere ni filmer er aldersgrense vurdert konkret på forespørsel fra distributør. I tillegg har Medietilsynets saksbehandlere hver uke gjennomgått hvilke filmer som har hatt premiere, og i flere tilfeller sammenlignet aldersgrensen som er satt med aldersgrensen filmene har fått i Sverige og Danmark. 

– Resultatet fra kontrollen viser at forberedelsene, opplæringen og dialogen vi har hatt med kinofilmdistributørene har hatt ønsket effekt. Erfaringen med fjorårets kinofilmtilsyn viser at de aller fleste i hovedsak er flinke til å følge regelverket, så dette har gått så godt som vi håpet i forkant av lovendringen, sier Velsand. 

Dette bekreftes av kinoene. I en spørreundersøkelse svarer de aller fleste at endringene i bildeprogramloven fungerer godt. Det kinoene mener kan bli bedre, er at aldersgrensene – med begrunnelse – kommer tidligere. Flere svarer i undersøkelsen at de i mange tilfeller har kommet litt sent. 

Feil aldersgrense på fire filmer

Medietilsynets kontroll avdekket kun fire filmer der aldersgrensen var satt i strid med retningslinjene. I tre av tilfellene ble aldersgrensen raskt endret, etter en god dialog, mens den fjerde filmen gikk så få ganger på kino at den var tatt av da Medietilsynet fattet sitt vedtak om endring av aldersgrense. 

– Konklusjonen må være at de nye reglene har fungert godt det første året. Men det er nødvendig at vi fortsetter både å lære opp og kontrollere at retningslinjene blir fulgt, avslutter direktøren i Medietilsynet.  

  Abonner på nyheter (RSS)