1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyhetssaker

Nyhetssaker

Samiske aviser kan søke om 36 millionar kroner

Medietilsynet opnar no for årets søknader om støtte til aviser som har den samiske befolkninga som hovudmålgruppe, med frist 10. juni. I år skal det fordelast nesten 36 millionar kroner til dei samiske avisene.

– Aviser med den samiske befolkninga som målgruppe bidrar til å gjere dei samiske skriftspråka meir synlege og speler i tillegg ei viktig rolle for språkutviklinga i det samiske samfunnet. Støtteordninga skal legge til rette for demokratisk debatt, meiningsdanning og språkutvikling, seier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Ávvir og Ságat fekk mest støtte i fjor

Samtidig er det mange samar som ikkje kan lese dei samiske skriftspråka, og som er avhengige av å få nyheiter om den samiske befolkninga på norsk. Derfor kan også norskspråklege aviser med den samiske befolkninga som hovudmålgruppe få støtte.

I år skal Medietilsynet fordele 35,7 millionar kroner gjennom støtteordninga for samiske aviser. I fjor fekk dei fem avisene Ávvir, Ságat, SÁMI ođasmagasiidna, Snåsningen og Lokalavisa Nordsalten til saman 36,6 millionar kroner i støtte. Avisene Ávvir og Ságat fekk mest, med høvesvis 18,8 og 13,6 millionar kroner i støtte.

Medietilsynet behandlar ferdig søknadene til hausten.

Les meir om støtteordninga for samiske aviser her

  Abonner på nyheter (RSS)