1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyhetssaker

Nyhetssaker

Tid for å søke støtte til lokale radio- og tv-kanaler

Nærbilde av mikrofon i studio

Medietilsynet åpner nå for at lokale radio- og tv-kanaler kan søke om støtte for 2024.

Støtteordningen skal bidra til å opprettholde et lokalt mediemangfold i Norge. Det er bevilget 23 millioner kroner til ordningen i 2024.Om lag halvparten av støtten går til digitalisering av lokalradio. 

Forslag om å åpne for lokale podkaster og bildeprogram  

Etter forslag fra Kultur- og likestillingsdepartementet kan virksomheter som tilbyr podkast og audiovisuelle bestillingstjenester (bildeprogram) for et lokalt publikum, bli omfattet av ordningen fra 2024. 

I forslaget stilles det krav om at tilbydere av lokale podkaster og bildeprogram må ha en redaktør med ansvar for innholdet som publiseres. Kravet om ansvarlig redaktør vil også gjelde for lokalkringkastere som i dag omfattes av ordningen.  

«Stadig flere lytter eller ser på program på tidspunkt de selv ønsker, og lokale podkaster og bildeprogram kan være et viktig bidrag til det lokale mediemangfoldet med spesiell appell til unge. I lys av utviklingen i publikums medievaner vil det være hensiktsmessig å åpne for at lokale ikke-lineære lyd- og bildemedier kan søke støtte», skriver departementet i sitt høringsnotat om endringene.  

Høringsnotatet kan leses her

Forslaget om å innlemme ikke-lineære lyd- og bildemedier i ordningen er ute til høring. Podkast og audiovisuelle bestillingstjenester med hovedsakelig lokalt innhold får mulighet til å søke om støtte til program- og utviklingsprosjekter når nå tilskuddsordningen for 2024 utlyses. 

– Tildeling av støtte til disse forutsetter at forslaget blir vedtatt og endringene blir gjeldende fra i år, sier Hanne Sekkelsten, direktør for juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet.  

Minoritetsgrupper skal prioriteres 

Lokalradio for etniske og språklige minoritetsgrupper skal prioriteres særskilt i vurderingen av søknader. Kultur- og likestillingsdepartementet foreslår å heve grensen for tilskudd for disse radiokanalene til 200 000 kroner.  

– Flere etniske- og språklige minoritetsradioer sprer kunnskap om det norske samfunnet til minoritetsgrupper og er viktige for integreringsarbeidet. Vi er derfor glade for at støtten til dem kan bli styrket, forutsatt at departementets forslag blir vedtatt, sier Sekkelsten.  

Tilskudd til programproduksjon, utviklings- og kompetanseprosjekter 

I tillegg til lokale radio- og tv-kanaler, gis det støtte til anleggskonsesjonærer i digitale lokalradionett og nasjonale bransjeorganisasjoner for lokale lyd- og bildemedier, slik som Norsk Lokalradioforbund.  

Foruten støtte til digitaliseringsformål og driftsstøtte til etniske- og språklige minoritetsradioer, kan det søkes prosjektstøtte til programproduksjoner, utviklingsformål og kompetanseheving.  

Alle som vil søke om tilskudd, må søke via Medietilsynets søknadsportal Min Side.

Slik søker du 

Alle som vil søke om tilskudd, må søke via Medietilsynets søknadsportal, Min Side. Husk å registrere deg som bruker i god tid om du ikke allerede har en Min Side-bruker, og minst to dager før søknadsfristen går ut.  

Søknadsfristen er tirsdag 20. februar 2024.  

Les mer om støtteordningen her, og den oppdaterte veilederen her.

Ta kontakt med Jon Stjernstedt, jon.stjernstedt@medietilsynet.no, for ytterligere informasjon om ordningen. 

  Abonner på nyheter (RSS)