1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyhetssaker

Nyhetssaker

Vil unngå påvirkning på valgdagen

Et skilt med teksten Valglokale og en pil som peker til høyre, i bakgrunnen er en person på vei inn i valglokalet.
Illustrasjonsfoto valglokale.

Medietilsynet minner om forbudet mot å offentliggjøre valgresultat og valgdagsmålinger før stemmelokalene stenger klokken 21 på valgdagen mandag.

I forbindelse med kommunestyre- og fylkestingsvalget, er det ikke tillatt å offentliggjøre valgresultater eller valgdagsmålinger før tidligst klokken 21.00 på valgdagen, mandag 11. september. Dette forbudet følger av valgloven § 9-9. Forbudet gjelder ikke offentliggjøring av meningsmålinger som er utført før valgdagene. 

Medietilsynet gjennomfører kontroller 

Det er Medietilsynet som fører tilsyn med at disse bestemmelsene i valgloven overholdes.  

- Forbudet omfatter offentliggjøring i alle sammenhenger og på tvers av alle medieplattformer. Medietilsynet kommer til å gjennomføre kontroller gjennom begge valgdagene 10. og 11 september. Forbudet skal hindre at velgerne blir påvirket mens stemmegivningen pågår. Regelen skal også sikre at valget går rolig og ordentlig for seg, poengterer avdelingsdirektør Hanne Sekkelsten i Medietilsynet. 

Brudd kan medføre gebyr  

Ved brudd på valgloven § 9-9, kan Medietilsynet ilegge gebyr. Sist dette skjedde var ved kommune- og fylkestingsvalget i 2015, da både NRK og Svelviksposten måtte betale gebyr på grunn av for tidlig offentliggjøring av henholdsvis prognoser og resultater. 

Medietilsynet ønsker tips om mulige lovbrudd 

Skulle du observere mulige brudd på loven under årets kommunestyre- og fylkestingsvalg, ber Medietilsynet om at dette meldes via e-post til valg@medietilsynet.no 

  Abonner på nyheter (RSS)