1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyhetssaker

Nyhetssaker

Ytringsfrihetsrapport foreslår flere lovendringer

Ytringsfrihetskommisjonen kommer med 90 anbefalinger i sin rapport, deriblant forslag til flere lovendringer. – Kommisjonen har flere spennende anbefalinger som vi gleder oss til å se nærmere på, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Kommisjonsleder Kjersti Løken Stavrum trakk fram følgende hovedkonklusjoner da hun la fram Ytringsfrihetskommisjonens rapport under Arendalsuka mandag: 

  • Ytringsfriheten har svært gode vilkår i Norge i dag, men kommisjonen peker på hvordan vi kan videreutvikle og styrke en åpen og opplyst offentlig samtale. 
  • Et sterkt og mangfoldig sivilsamfunn og et fornuftig regulert ytringsrom er den beste garantien for en solid reell ytringsfrihet. 
  • Like viktig som å sikre den rettslige ytringsfriheten, er det å jobbe for en sunn ytringskultur. 

Kommisjonen er tydelig på at straff og flere forbud er ikke løsningen på utfordringene i ytringsrommet. rapporten foreslås det likevel en rekke endringer for å styrke ytringsfrihetens rammevilkår i Norge i følgende ni lover: Straffeloven, offentlighetsloven, forvaltningsloven, domstolsloven, straffeprosessloven, arbeidsmiljøloven, kulturloven, kringkastingsloven og åpenhetsloven. Kommisjonen er også opptatt av betydningen av å sikre et mangfold av redaktørstyrte medier,som bidrar til å sikre borgernes informasjonsbehov og sikre en åpen og opplyst offentlig samtale.  

Medietilsynet deler Ytringsfrihetskommisjonens vurdering av de redaktørstyrte medienes betydning. Vi gleder oss til å sette oss mer inn i kommisjonens anbefalinger, og til mange og viktige debatter framover, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.  

Dette er ytringsfrihetskommisjonen 

  • Ytringsfrihetskommisjonen ble oppnevnt av Kulturdepartementet 14. februar 2020 og har hatt 18 medlemmer.Oppdraget har vært å utrede de sosiale, teknologiske, juridiske og økonomiske rammene for ytringsfrihet i dagens norske samfunn. 
  • Kjersti Løken Stavrum har ledet kommisjonens arbeid. Rapporten ble lagt fram og overlevert til kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) i Arendal denne uka. 
  • Rapporten skal nå ut på høring, før regjeringen skal vurdere mulige lovendringer og andre foreslåtte tiltak. 

En lettlest versjon av Ytringsfrihetskommisjonens rapport som er spesielt tilrettelagt for yngre lesere kan du finne her.

Kilde: Regjeringen.no 

  Abonner på nyheter (RSS)