1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Arrangement

Innholdsmangfold i norske medier

Innholdsmangfold i norske medier. Plakat med arrangementsinformasjon.

I rapportrekken "Mediemangfoldsregnskapet" kommer nå den første rapporten om innholdsmangfold i norske medier. Medietilsynet inviterer til frokost, lansering av hovedfunn og panelsamtale 16. november.

For
Mediebransje, interesserte
Sted
Pressens hus, Skippergata 24, 0154 Oslo
Tid
Pris
Gratis

Hva skriver norske nettaviser mest om? Hvilke tematiske likheter og forskjeller finner vi mellom ulike typer nettaviser? Og hvem kommer til orde i nyhetsmediene?

Dette er spørsmål Medietilsynet belyser i den første rapporten om innholdsmangfold som inngår i Mediemangfoldsregnskapet, og som legges frem 16. november. 

Mediene har en viktig demokratisk rolle, og et mangfold av medier er en grunnleggende forutsetning for ytringsfrihet og et velfungerende demokrati. Derfor kartlegger Medietilsynet utviklingen i tre dimensjoner av mediemangfold: avsendere, innhold og bruk. Nå er vi kommet til rapporten om innholdsmangfold.

Velkommen til en presentasjon og diskusjon om nyhetsmedienes redaksjonelle likheter og forskjeller.

Program:

09:00 Mari Velsand, direktør i Medietilsynet, presenterer hovedfunn fra rapporten om innholdsmangfold

09:15 Helle Sjøvaag, professor ved Universitetet i Stavanger, kommenterer funnene i rapporten

09:25 Panelsamtale
📰 Tora Bakke Håndlykken, nyhetsredaktør i VG
📰 Helje Solberg, nyhetsdirektør i NRK
📰 Bjørn Kristoffer Bore, ansvarlig redaktør i Vårt Land
📰 Erik Sønstelie, ansvarlig redaktør i Oppland Arbeiderblad
📰 Jostein Larsen Østring, nyhetsdirektør i Amedia

09:55 Avslutning

Arrangementet blir strømmet og kan følges under. Du kan også følge arrangementet via Youtube

Når: 16. november klokken 09–10. Frokost serveres fra 08.30

Sted: Pressens hus, Skippergata 24, 0154 Oslo

oransje strek 2 smalere.png