1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv
  4. Aktuelt 2015

Nytt fra Medietilsynet

Høring av vilkår i anleggskonsesjon for digital lokalradio

Medietilsynet sender vilkår i anleggskonsesjon for digital lokalradio ut på offentlig høring. Frist for innspill er 20. januar 2016.

Samtlige vedlagte vilkår i utkast til anleggskonsesjon er på høring. Som beskrevet i høringsnotatet ber Medietilsynet særskilt om innspill på følgende: 

  1. Vilkår om tilgang til sendernettet for ikke-kommersielle lokalradioer
  2. Oppstartsfrist
  3. Hvorvidt det skal gis vilkår i anleggskonsesjonen for å sikre kontinuitet i driften av eksisterende senderanlegg opprettet i prøveperioden der ny konsesjonær ikke tar i bruk konsesjonen umiddelbart

Endelige vilkår i anleggskonsesjonen vil bli publisert i god tid før auksjonen av frekvenstillatelser og anleggskonsesjoner i Lokalradioblokka. 

Innspill merkes med "Høring av vilkår til anleggskonsesjon i Lokalradioblokka" og sendes innen 20. januar 2016 på epost til post@medietilsynet.no med kopi til linda.andersen@medietilsynet.no.
Innspill kan også sendes per post til: Medietilsynet, Nygata 4, 1607 Fredrikstad 

Høringnotatet finner du her (PDF)

Utkast til vilkår i anleggskonsesjonen finner du her (PDF)