1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv
  4. Aktuelt 2015

Nytt fra Medietilsynet

Småbarn og skjermbruk - nettvett starter på dag én

Mor og barn med nettbrett. Foto: Kine Jensen

Nå lanseres en helt ny veileder for å gi småbarnsforeldre råd om de aller yngste barnas skjermbruk. For første gang inviteres alle landets helsestasjonene til å bidra til barn og foresattes skjermvett.


I materiellet Småbarn og skjermbruk – en god start gis foresatte med barn i alderen 0-6 år råd og tips til å treffe gode valg for sin familie når det gjelder bruk av skjermer. 

Alle helsestasjoner i Norge mottar veilederen

I disse dager sendes det materiell ut til alle helsestasjoner i Norge. Dette er første gang at helsestasjonene inviteres til å bidra til barn og foresattes skjermvett. Her sitter mange foresatte til barn i alderen 0-6 år og venter. Mange har spørsmål om småbarn som mediebrukere. 

Som digitale mediebrukere fortjener også yngre barn å bli tatt på alvor. Veilederen gir råd og tips til foresatte for de aller yngste barna – de mellom 0 og 6 år. Hvordan kan man gi de minste barna en god start med internett, mobil og tv? Hvilke innstillinger kan man gjøre på nettbrett og mobil?

Hvordan kan de voksne være gode rollemodeller? 

Småbarn og skjermbruk – en god start! kan være til god hjelp for ansatte både på helsestasjonene og i barnehagene. Ved å ta det i bruk kan de støtte opp om arbeidet med å bidra til god og smart skjermbruk i familien i samtaler med foreldrene og på foreldremøter – også i et forebyggende perspektiv. 

Babrro Hardersen i Medietilsynet Trygg bruk, foto Kine Jensen– Helsestasjonene er en fantastisk ny og viktig samarbeidspart for oss for å nå foreldrene til de yngste barna. Vi ønsker å bidra med råd og tips for at barna skal få en god start på sine nettliv og til en gjennomtenkt skjermbruk. Befolkningen trenger å få økt sin kompetanse på mediebruk og skjermvett. På helsestasjonene søker foreldrene hjelp, så hvorfor ikke snakke om skjermvett fra dag én? sier Barbro Hardersen i Medietilsynet Trygg bruk.. 

Småbarn og skjermbruk – en god start! består av en kort og en lengre veileder. Du kan bestille noe av materiellet - mens den lange veilderen kun er digital.