1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv
  4. Aktuelt 2016

Nytt fra Medietilsynet

Barn og medier 2016 lansert

Jenter er mest utsatt for seksuelle kommentarer på nett. Fra Barn og medier 2016. Foto Kine Jensen
Jenter er mest utsatt for seksuelle kommentarer på nett. Fra Barn og medier 2016. Foto Kine Jensen

I dag ble Medietilsynets Barn og medier-undersøkelse 2016 lansert. Den består av to rapporter som gir innsikt i 9 – 16-åringers tanker og forhold til medier, og en rapport hvor vi får høre hva foreldre tenker om barns mediebruk.

2888 barn og 2007 foreldre er begge blitt spurt om 50 spørsmål innen temaene mediehverdag, mobbing og trusler, seksualitet på nett, IKT i skolen, sosiale medier med mer. For årets undersøkelse har Medietilsynet trukket inn innspill til spørsmål fra flere instanser som jobber med forskjellige fagfelt knyttet til barn og medier i Norge, slik som KRIPOS, Redd Barna, Senter for IKT i utdanningen med flere.

Thomas Haugan-Hepsø, seniorrådgiver i Medietilsynet. Foto: Kine Jensen– Norske barn og unge har en massiv bruk av medier generelt, og de har både tilgang og bruk i verdensklasse, sier ansvarlig for undersøkelsen i Medietilsynet, Thomas Haugan-Hepsø. – Dette er for så vidt ikke nytt, men omfanget øker, og vi ser en tendens til at økt mediekonsum gir noe mer risikoatferd på nett. Det betyr noe økning i deling av nakenbilder, digital mobbing og så videre. Samtidig så er skolen er på banen, med økende opplæring og veiledning, og at antallet barn og unge som rapporterer om negative opplevelser må anses å være ganske lavt tross i en svært høy bruk. Det vi også ser, som er en positiv utvikling, er at det i 2016 er nærmere 10  prosent flere barn og unge som har fortalt det til noen hvis de opplever noe negativt på nett enn det var i 2014, sier Haugan-Hepsø.

Barn og medier 2016

Utdrag fra hovedfunn i Barn og medier 2016

Skolen mer på banen med nettvett

Skolen er mer på banen. Siden 2012 har andelen barn som rapporterer om at de lærer om trygg og sikker bruk av nett økt kraftig, og av barna i alderen 12 – 14 år har tallet økt fra 66 prosent i 2012 til 85 prosent i 2016.

Sosiale medier vokser – også for de yngste

Kanskje ingen overraskelse, men bruken av sosiale medier er høy. Blant annet bruker 8 av 10 barn og unge både Snapchat og Instagram. Det er også slik at hvis barn og unge først tar sosiale medier i bruk, så øker de bruken med alderen. 65 prosent av alle 9-åringer er på Snapchat, og når vi kommer til 16-åringene er 9 av 10 på Snapchat.

Økt deling av nakenbilder

Nærmere 1 av 10 unge mellom 13 og 16 år har sendt nakenbilder av seg selv til noen andre det siste året. Til sammenligning var det 5 prosent av 13 – 15-åringer som sendte nakenbilde av seg selv i 2012. Dette er en klar økning – samtidig er det slik at det i 2016-undersøkelsen er med langt flere 16-åringer som kan dra opp tallet noe, uten at det underminerer økningen. De fleste jenter sender nakenbilde av seg selv til kjæresten sin, mens guttene først og fremst sender til en jente som er en venn. Ellers er det nesten like mange gutter som jenter som sender nakenbilder totalt.

Mobbing, trusler og utestengelse

7 prosent har vært utsatt for nettmobbing på ukentlig eller månedlig basis i 2016. I 2014 var tallet 4 prosent. Siden 16-åringene er langt flere i årets utvalg er det grunn til å tro at disse drar tallene noe opp, da det er de eldste ungdommene som opplever dette hyppigst. I 2012 var tallet 5 prosent, og vi anser andelen som opplever nettmobbing til å være stabil. Nytt av året er spørsmål om barn og unge har opplevd å bli utestengt fra aktiviteter eller venner på nett. 7 prosent har opplevd å bli utestengt på ukentlig eller månedlig basis. Når det gjelder trusler har 5 prosent opplevd dette på ukentlig eller månedlig basis. Alle disse elementene øker fra rundt 13-årsalderen og oppleves mest av de eldste.

Se hele undersøkelsen her: www.barnogmedier2016.no

For kun hovedrapportene i PDF-format:

Barn og medier 2016: 9 – 16-åringers bruk og opplevelse av medier

Barn og medier 2016: Foreldres syn på barn og unges bruk og opplevelse av medier

Se tidligere Barn og medier-undersøkelser her.

For mer informasjon eller spørsmål ta kontakt med Thomas Haugan-Hepsø eller Rita A. Brudalen-Adriansen