1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv
  4. Aktuelt 2016

Nytt fra Medietilsynet

To nye rettleiarar til kringkastarar og tilbydarar av audiovisuelle bestillingstenester

Bilde av gamle stempler. Foto: Kine Jensen
Foto: Kine Jensen

Den eine omhandlar identifikasjon i fjernsyn og audiovisuelle bestillingstenester og den andre gjeld europeiske produksjonar.

Medietilsynet har laga to rettleiarar til kringkastarar og tilbydarar av audiovisuelle bestillingstenester.

Den eine omhandlar identifikasjon i fjernsyn og audiovisuelle bestillingstenester og den andre gjeld europeiske produksjonar.

Rettleiar identifikasjon i fjernsyn og audiovisuelle bestillingstenesterFormålet med rettleiaren om identifikasjon er å gi ei oversikt over kringkastingslova sine reglar om dette og på kva måte aktørane kan identifisere seg.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rettleiar europeiske verkFormålet med rettleiaren om europeiske produksjonar er i fyrste rekkje å gi rettleiing om korleis fjernsynskringkastarar og tilbydarar av bestillingstenester kan fremme europeisk programinnhald.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjå fleire rettleiarar og anna knytta til lovverk her: Lovar og reglar 

For meir informasjon, ta kontakt med Hanne Sekkelsten eller Stine Elisabeth Henriksen.