1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv
  4. Aktuelt 2016

Nytt fra Medietilsynet

Samarbeidsavtale mellom Nkom og Medietilsynet

Signerer dokument for hånd. Foto Kine Jensen

Norsk kommunikasjonsmyndighet og Medietilsynet har formalisert en samarbeidsavtale om de overlappende oppgavene tilsynene jobber med.

Formålet med avtalen er å legge til rette for et godt samarbeid innenfor de områdene hvor Medietilsynet og Nkom har tilgrensende oppgaver, for slik å sikre effektiv ressursbruk og unngå dobbeltbehandling av saker.

Avtalen skal også bidra til å utnytte Medietilsynets og Nkoms kompetanse på en slik måte at de kan utfylle hverandre til det beste for samfunnet og felles aktør- og brukergrupper.

Fra møtet mellom Norsk kommunikasjonsmyndighet og Medietilsynet i Fredrikstad 10. juni. Direktør for Nkom Torstein Olsen og direktør for Medietilsynet Tom Thoresen underskrev avtalen. Foto: Medietilsynet

Fra møtet mellom Norsk kommunikasjonsmyndighet og Medietilsynet i Fredrikstad 10. juni. Direktør for Nkom Torstein Olsen og direktør for Medietilsynet Tom Thoresen underskrev avtalen. Foto: Medietilsynet

Samarbeidsavtale mellom Norsk kommunikasjonsmyndighet og Medietilsynet 10. juni 2016