1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv
  4. Aktuelt 2016

Nytt fra Medietilsynet

Valgklagenemnd opprettholder Medietilsynets vurdering – halverer gebyr

Valgklagenemnda har behandlet klagene fra NRK og Svelviksposten, og har kommet til at Medietilsynets vedtak om å ilegge gebyr opprettholdes, men at gebyrene skal reduseres.

Under kommune- og fylkestingsvalget høsten 2015 observerte Medietilsynet at Svelviksposten og NRK offentliggjorde henholdsvis forhåndsstemmer og valgdagsmålinger før sperrefristen kl. 21.00. Svelviksposten ble ilagt et gebyr på kr 100 000, og NRK ble ilagt et gebyr på kr 600 000 for disse forholdene.

Valgklagenemnda er enig i Medietilsynets vurderinger om at det skal ilegges gebyr både til NRK og Svelviksposten. Nemnda har imidlertid konkludert med at gebyrene skal halveres, slik at NRK ilegges et gebyr på kr 300 000 og Svelviksposten ilegges et gebyr på kr 50 000.

– Vi er tilfreds med at klagenemnda er enig i vurderingene i at det var korrekt å ilegge gebyr i disse sakene. Vi tar til etterretning at nemnda finner det tilstrekkelig med lavere beløp, sier direktør for konsesjon og tilsyn i Medietilsynet, Gudbrand Guthus.