1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv

Nytt fra Medietilsynet

Bladet Vesterålen AS har fått endelig avslag på søknad om produksjonstilskudd

Bilde av aviser. Foto: Medietilsynet

Medieklagenemnda avslo klagen fra Bladet Vesterålen i vedtak fra 15. mai 2018. Medietilsynet fikk dermed medhold i at Bladet Vesterålen ikke oppfylte vilkårene for å motta produksjonstilskudd i 2017.

Bladet Vesterålen søkte om produksjonstilskudd som nummer én-medium for 2017. Slikt tilskudd gis til medier som utgis med minst én utgave per uke og har et gjennomsnittlig nettoopplag på mellom 1000 og 6000. Bladet Vesterålen hadde i 2016 et opplag på 6 086, og fylte derfor ikke vilkårene for å motta produksjonstilskudd.

Medieklagenemnda var enig med Medietilsynet i at det ikke var grunnlag for å gi dispensasjon i saken. Dispensasjon kan gis dersom det er nødvendig for å opprettholde konkurransen på utgiverstedet, eller for å sikre driften av avisen i et marked som er for lite til å være bærekraftig. Ingen av disse vilkårene var oppfylt. Klagenemnda viste til at avisens økonomiske situasjon er tilfredsstillende, og den ikke står i fare for å bli innstilt dersom den ikke mottar produksjonstilskudd. Det ble videre lagt vekt på at det kommer ut flere aviser i klagers dekningsområde.

Bladet Vesterålen vil kunne søke om produksjonstilskudd i fremtiden dersom opplaget synker til under
6 000.

For mer informasjon, kontakt Linda Marie Andersen