1. Startsiden
 2. Nyheter
 3. Nyheitsarkiv

Aktuelt 2018

 • Radiosendinger på FM etter 2022 skal utredes. Foto: Medietilsynet

  Medietilsynet skal utrede fremtiden for lokalradio på FM

  20. des. 2018 Medietilsynet har fått i oppdrag av Kulturdepartementet å kartlegge grunnlaget for en eventuell forlengelse av lokalradioenes konsesjoner på FM etter 2021.

 • Medietilsynet fortsetter arbeidet mot spilleproblemer

  20. des. 2018 Medietilsynet fortsetter sitt arbeid med innsikt og tiltak for å forebygge spilleproblemer. Det er klart etter at Kulturdepartementet har lagt fram en ny handlingsplan mot spilleproblemer for perioden 2019 – 2021.

 • Én av fire foreldre vil gi dataspill i julegave

  18. des. 2018 Én av fire foreldre planlegger å gi barna sine dataspill i julegave, viser en ny undersøkelse fra Medietilsynet.

 • Nå må youtubere også klassifisere og aldersmerke innhold som faller inn under bildeprogramloven. Hensikten er å beskytte barn og unge mot skadelig innhold. Foto: Medietilsynet

  Medietilsynet lærer youtubere å sette aldersgrense på egne videoer

  29. nov. 2018 Medietilsynet skal i høst informere og gi opplæring til påvirkere, youtubere og vloggere om regelverket rundt aldersklassifisering av videoer på Youtube.

 • Medietilsynet mener kritisk medieforståelse må inn i nye læreplaner

  29. nov. 2018 Medietilsynet mener kritisk medieforståelse, digitale ferdigheter og digital dømmekraft må få en mer sentral plass i de nye lærerplanene for norsk og samfunnsfag. – Dette er viktige ferdigheter som må ha en viktig rolle i undervisningen, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

 • Øker støtten til mediene med 10 millioner kroner i nytt forslag til statsbudsjett

  21. nov. 2018 Partiene Høyre, KrF, Frp og Venstre har kommet frem til et budsjettforlik med blant annet fem millioner kroner mer til produksjonstilskuddet og fem millioner kroner i økt støtte til samiske aviser.

 • Pengespillselskapene bruker mindre penger på tv-reklame

  21. nov. 2018 For første gang siden Medietilsynet startet å følge utviklingen i 2013, bruker pengespillselskapene mindre penger på tv-reklame rettet mot norske seere. – Det er de utenlandske pengespillselskapene som står for nedgangen, mens de norske spillselskapene bruker mer penger enn tidligere på tv-reklame, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

 • Anleggskonsesjonen for Riksblokk II blir ledig

  20. nov. 2018 Norkring har informert om at de leverer tilbake sin konsesjon med virkning fra og med 16. mai 2019. Anleggskonsesjonen for Riksblokk II blir dermed ledig.

 • Foto: Medietilsynet

  Medietilsynet har fordelt sju millioner kroner til innovasjon i mediebransjen

  19. nov. 2018 18 prosjekter har fått støtte når Medietilsynet for første gang har fordelt innovasjonsstøtte til mediebedrifter. Potten var i år på sju millioner kroner. – Mange og gode søknader vitner om stor interesse og behov for en slik støtteordning, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

 • 158 aviser får til sammen 313 millioner kroner i produksjonstilskudd i 2018. Klassekampen, Vårt Land, Dagsavisen og Bergensavisen mottar mest. Foto: Medietilsynet

  Fem nye aviser får produksjonstilskudd i 2018

  16. nov. 2018 158 aviser får til sammen 313 millioner kroner i produksjonstilskudd (ofte omtalt som pressestøtte) i 2018. Fem nye aviser kommer inn i ordningen, blant disse er nettavisene Minerva og Vol.no. – Vi har fått signaler om at flere nettaviser vurderer å søke tilskudd neste år, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

 • Medietilsynets varsler sanksjon mot Radio Hurum etter de har videresendt innhold fra Radio Metro, noe som er ulovlig etter vilkårene i konsesjonen. Foto: Medietilsynet

  Medietilsynet varsler sanksjon mot Radio Hurum

  16. nov. 2018 Medietilsynet varsler sanksjon mot Radio Hurum for brudd på vilkår om sam- og videresending.

 • AMT-direktivet skal inn i norsk lov i løpet av 21 måneder, og nå omfattes også Youtube og Facebook. Foto: Medietilsynet

  Nytt mediedirektiv om Youtube og Facebook skal inn i norsk lov

  07. des. 2018 EU har formelt modernisert bestemmelsene om kringkasting og andre audiovisuelle medietjenester (AMT-direktivet). De enkelte EU-landene har frist til 19. september 2020 med å innføre bestemmelsene i sine nasjonale lover. Det er ikke klart ennå hvilken frist Norge, Island og Liechtenstein får til å gjennomføre direktivet.

 • Kristine Meek fra Medietilsynet deltok på en konferanse om hatprat i Zagreb, Kroatia, tidligere denne uken. Europarådet var arrangør for konferansen. Foto: Medietilsynet

  Medietilsynet på konferanse om hatprat i media

  08. nov. 2018 Hatprat er en utfordring for demokratiet, og Europarådet arrangerte denne uken en konferanse om hatprat og kritisk medieforståelse i Zagreb, Kroatia. Medietilsynet var invitert for å dele sin erfaring med å styrke den kritiske medieforståelsen i befolkningen.

 • Avventer behandling og tildeling av FM-konsesjoner i Oslo og omegn

  08. nov. 2018 Medietilsynet har for tiden et pågående radio-tilsyn på FM i Oslo og omegn med de særskilte vilkårene som nisjekonsesjonærene er underlagt i slukkeområdet. Tilsynssakene knytter seg til sendernett: 02-03.00, 02-05.00 og 06-05.00.

 • Brukerbetaling største inntektskilde for norsk mediebransje i 2017

  11. nov. 2018 Norske medievirksomheter hadde i 2017 for første gang større brukerinntekter enn annonseinntekter. Det viser Medietilsynets rapport om mediebransjens økonomiske utvikling det siste året. Samlet sett bedret bransjen sin lønnsomhet betydelig gjennom 2017.

 • Gutter spiller dataspill på mobilen. Foto: Medietilsynet

  Medietilsynet gir råd om dataspill på somali og arabisk

  09. nov. 2018 Medietilsynet har utarbeidet råd om hvordan foreldre kan snakke med barn om dataspill blant annet på somali og arabisk. Rådene presenteres på Dataspillkonferansen som arrangeres av Medietilsynet i dag. – Vi vil gjøre det enklere for foreldre å snakke med barna om dataspill på sitt eget morsmål, sier direktør i Medietilsynet, Mari Velsand.

 • Menneskerettsprisen til journalistene i Tysfjord-saken

  05. nov. 2018 Kulturminister Trine Skei Grande delte mandag 5. november ut Kulturdepartementets menneskerettspris for 2018 til journalistene som avdekket mangeårige seksuelle overgrep i Tysfjord kommune. Prisen deles ut hvert annet år til journalister som i særlig grad har satt søkelyset på aktuelle menneskerettighetsspørsmål i Norge, og administreres av Medietilsynet.

 • Veksten i lyttertallene for lokalradio har stagnert

  22. okt. 2018 Den sterke veksten i lokalradiolytting etter FM-slukkingen har stanset opp, viser nye tall Medietilsynet presenterer i dag. – Det siste halve året har andelen av befolkningen som lytter til lokalradio gått ned med 1,5 prosentpoeng, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

 • Bransjen diskuterte skissen til retningslinjer om kroppspress

  17. okt. 2018 Påvirkere, nettverk og annonsører møtte tirsdag barne- og likestillingsministeren og folkehelseministeren for å diskutere skissen fra Medietilsynet og Forbrukertilsynet til etiske retningslinjer mot kroppspress i sosiale medier. – Vi er glad for at initiativet ble godt mottatt, og nå blir det spennende å følge bransjens videre arbeid, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

 • Søk støtte til prosjekter for lokale lyd- og bildemedier

  24. okt. 2018 Fredag 2. november er årets frist for lokale lyd- og bildemedier som vil søke støttemidler fra Medietilsynet. Prosjekter som skal digitalisere lokalradioen eller fremme norsk musikk prioriteres. – Lokale lyd- og bildemedier er en viktig del av mediemangfoldet, og støtteordningen skal bidra til å understøtte dette mangfoldet, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

 • Innføringen av DAB bryter ikke med EØS-reglene

  10. okt. 2018 Overgangen fra FM til DAB er i overensstemmelse med Norges EØS-forpliktelser. Det er konklusjonen til EØS-tilsynet ESA i en klagesak knyttet til overgangen til digital radio i Norge.

 • Stabil utvikling i nasjonal radiolytting i 2018

  10. okt. 2018 Mange har regnet med at radiolyttingen ville øke inn mot 2019, for så å stabilisere seg. Ferske lyttertall fra Medietilsynet viser ingen tendens til en slik økning. – Utviklingen i 2018 har vært forholdsvis stabil, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

 • Mann bruker laptop og mobil. Foto: iStock

  Mediebudsjett 2019: Øker innovasjonstilskuddet

  08. okt. 2018 Regjeringen foreslår en økning på tre millioner i tilskuddet til innovasjon og utvikling for nyhets- og aktualitetsmedier i årets statsbudsjett. – Det er positivt at regjeringen anerkjenner behovet for utvikling og nyvinning i mediebransjen ved å styrke innovasjonsstøtten, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

 • Jente ser på PC. Foto: Medietilsynet

  Medietilsynet støtter forslag om å innføre strengere straff for deling av bilder

  04. okt. 2018 Medietilsynet støtter Justis- og beredskapsdepartementets forslag om å endre straffeloven for å gi et bedre vern mot spredning av avslørende, nedverdigende eller krenkende bilder. – Slik bildedeling er en stor påkjenning for den som rammes, og vi er derfor enige i at denne typen krenkelser bør straffes strengere, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

 • Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland og folkehelseminister Åse Michaelsen mottar utkastet til etiske retningslinjer mot uheldig kroppspress i sosiale medier fra Mari Velsand, direktør i Medietilsynet (t.h.) og Elisabeth Lier-Haugseth, direktør i Forbrukertilsynet (t.v.) 2. oktober 2018. Foto: Medietilsynet

  Vil bekjempe uheldig kroppspress i sosiale medier

  02. okt. 2018 Medietilsynet og Forbrukertilsynet overleverte tirsdag 2. oktober en skisse til etiske retningslinjer mot uheldig kroppspress i sosiale medier til barne- og likestillingsministeren. Nå skal innholdet i skissen diskuteres videre med påvirkere, nettverk og annonsører.

 • Kringkastingsloven

  Medietilsynet mener TV 2 brøt regler om produktplassering

  03. okt. 2018 Medietilsynet mener TV 2 brøt kringkastingslovens regelverk om produktplassering da reisebyrået Apollo fikk reklamere for Kroatia som reisemål i programmet Været 7. juni i år. Tilsynet gir TV 2 en advarsel for lovbruddet. – Det er viktig at reglene om produktplassering følges, slik at mediebrukerne enkelt kan skille mellom redaksjonelt innhold og reklame, sier direktør i Medietilsynet, Mari Velsand.

 • Fem ting du bør vite om TV 2-avtalen

  27. sep. 2018 Staten har nettopp inngått en avtale med TV 2 om å levere allmennkringkastingsinnhold på TV mot at kanalen får dekket nettokostnadene med inntil 135 millioner kroner hvert år de neste fem årene. Medietilsynet skal føre tilsyn med at TV 2 overholder forpliktelsene i avtalen og utbetale kompensasjonen. Her får du fem fakta om avtalen og tilsynets oppgaver.

 • TV 2 sine strømmesider. Foto Medietilsynet

  Staten og TV 2 skriver under avtale for kommersiell allmennkringkasting

  26. sep. 2018 TV 2 AS har signert avtale om kommersiell allmennkringkasting med Kulturdepartementet. Staten vil kompensere for nettokostnadene knyttet til oppdraget. Statens bidrag vil være inntil 135 millioner kroner per år i fem år.

 • Foto: Medietilsynet

  Stor interesse for ny innovasjonsstøtte

  24. sep. 2018 Medietilsynet har mottatt 71 søknader fra medier som ønsker støtte til å gjennomføre innovasjons- og utviklingsprosjekter. – Det er gledelig at vi har mottatt så mange søknader, og vi ser fram til å ta fatt på tildelingsjobben, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet. Hvilke prosjekter som får tildelt støtte fra potten på sju millioner kroner blir klart før jul.

 • Medietilsynet støtter ny medieansvarslov

  20. sep. 2018 Medietilsynet støtter hovedpunktene i Kulturdepartementets forslag til ny lov om redaksjonell uavhengighet og ansvar i redaktørstyrte medier. – En ny teknologinøytral medieansvarslov kan bidra til å styrke mediemangfoldet og den kritiske medieforståelsen i befolkningen, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

 • Radiosending i studio. Foto: Medietilsynet

  Radio Metro fikk ikke medhold av Medieklagenemnda

  17. sep. 2018 Medieklagenemnda gir Medietilsynet medhold i å ilegge Radio Metro gebyr for radiosendinger uten tillatelse i Oslo-området i desember 2017. – Medietilsynet er fornøyd med at Medieklagenemnda er enig med tilsynet i at det var nødvendig å reagere strengt mot klare brudd på kringkastingsregelverket, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

 • Husk frist for å søke innovasjons- og utviklingsstøtte

  14. sep. 2018 Frist for å søke støtte er torsdag 20. september. Ordningen skal stimulere til redaksjonell, innholdsrettet innovasjon og utvikling i nyhets og aktualitetsmedier.

 • Norges største undersøkelse om barns medievaner

  14. sep. 2018 Medietilsynet offentliggjør i dag de samlede resultatene fra undersøkelsen Barn og medier 2018. Dette er Norges største undersøkelse om barn og unges medievaner.

 • Mari Velsand

  Et mer synlig og tydelig medietilsyn

  12. sep. 2018 Medietilsynet har det siste året fornyet både strategi og organisasjon, og nå har også tilsynets visuelle identitet fått et løft. – Gjennom strategiprosessen har vi tydeliggjort våre innsatsområder for å bidra til å fremme ytringsfrihet og demokrati, og her er mediemangfold og kritisk medieforståelse viktige stikkord. Samtidig ønsker Medietilsynet å bli mer synlig og tydelig. Som et ledd i det har vi modernisert vår visuelle identitet, sier direktør Mari Velsand.

 • Se opptak fra Medietilsynets frokostseminar om kildekritikk her

  06. sep. 2018 Torsdag 6. september lanserte Medietilsynet, Faktisk.no og Utdanningsdirektoratet et nytt undervisningsopplegg for ungdomsskoleelever. – Vi håper undervisningsopplegget gjør at elevene får et mer bevisst forhold til den informasjonen og de nyhetene de konsumerer, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

 • Nytt undervisningsopplegg for å skille sant fra usant på nett

  06. sep. 2018 Medietilsynet, Faktisk.no og Utdanningsdirektoratet lanserer nytt undervisningsopplegg om kritisk medieforståelse for ungdomsskoleelever. – Det kan være utfordrende å finne fram i den digitale informasjonsflommen. Vi ønsker å bidra til å styrke de unges kritiske medieforståelse, slik at de kan ta informerte og gode valg, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

 • Nytt verktøy skal hjelpe foreldre med å trygge barna på nett

  30. aug. 2018 Medietilsynet og Mobbeombudet lanserer et nytt samtaleverktøy med tema digital dømmekraft. – Norske barn har mobiltelefon fra ung alder. Vi ønsker å gjøre det lettere for foreldrene å bli trygge veiledere for barna i deres digitale mediebruk, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

 • Medieforskning

  Søknadsfrist for Medietilsynets midler til medieforskning utsatt til 8. oktober

  28. aug. 2018 Fristen for å søke forskningsmidler for 2019 er utsatt til 8. oktober grunnet en feil i søknadsskjema. I år fordeler Medietilsynet 3,95 millioner kroner til medierelaterte forskningsprosjekter og masteroppgaver.

 • Elisabeth Lier Haugseth (t.v.) og Mari Velsand (t.h.) på rundebordskonferanse i juni. Foto: Medietilsynet

  Arbeidet med retningslinjer mot kroppspress i sosiale medier er i gang

  24. aug. 2018 Medietilsynet er i samarbeid med Forbrukertilsynet i gang med å utvikle en skisse til etiske retningslinjer mot kroppspress i sosiale medier. Oppdraget kom fra barne- og likestillingsministeren før sommeren, og formålet er å motvirke uheldig kroppspress blant barn og unge.

 • Jente spiller på nettbrett. Foto: Medietilsynet

  Pengespillmekanismer stadig vanligere i dataspill

  17. aug. 2018 Pengespillmekanismer blir i stadig større grad en del av dataspilluniverset. Her kan du lese om hvordan du kan kjenne igjen pengespillmekanismer i dataspill og få tips til hvordan du som forelder kan sette grenser for barna.

 • To jenter på mobil. Foto: Medietilsynet

  Følger ikke aldersgrensene på sosiale medier

  16. aug. 2018 Kun 16 prosent av barn mellom 9 og 12 år følger alltid aldersgrensene på sosiale medier. Tre av ti barn følger aldri aldersgrensen, mens nesten halvparten følger den noen ganger. Det viser tall fra Medietilsynets barn og medier-undersøkelse 2018.

 • Ungdommer med mobil i sola. Foto: Medietilsynet

  Unge bekymrer seg for det de deler på nett

  15. aug. 2018 Unge bekymrer seg for at informasjonen de deler digitalt skal komme på avveie. Likevel hopper de bukk over personvernerklæringene når de tar i bruk nye tjenester, viser en ny undersøkelse. Datatilsynet, Forbrukertilsynet og Medietilsynet mener tilbyderne må gi bedre og mer tilpasset informasjon om de digitale tjenestene unge bruker.

 • Collage med bilder fra arrangementer i Arendal 2018

  Barn og medier, personvern, pengespill vs. dataspill og digital utenforskap: bli med oss på Arendalsuka

  13. aug. 2018 Medietilsynet er opptatt av medier - og i år deltar tilsynet i flere debatter og arenaer der barn og unge er den røde tråden. Her er en oversikt over arrangementer vi deltar på i Arendal 15. - 17. august.

 • Barn ser på kinofilm. Foto: Medietilsynet

  Skoler og barnehager gode på å følge aldersgrenser når de viser film

  12. jul. 2018 I en tilsynskontroll gjennomført av Medietilsynet oppgir 96 prosent av skolene og barnehagene at de følger aldersgrensene.

 • Fem nye publikasjonar får produksjonstilskott i 2018

  04. jul. 2018 Fem nye publikasjonar blir kvalifiserte for produksjonstilskott i 2018. Det er både nett- og papirbaserte aviser blant dei nye tilskottsmottakarane.

 • Kvinne jobber i redaksjon. Foto: Medietilsynet

  Nå kan medier søke innovasjons- og utviklingsstøtte

  29. jun. 2018 Alt er nå klart for å iverksette den nye mediestøtten til innovasjon og utvikling fra 1. juli. Målet med den nye ordningen er å fremme mediemangfold og en opplyst offentlig samtale gjennom å stimulere til redaksjonell, innholdsrettet innovasjon og utvikling i nyhets og aktualitetsmedier.

 • Norske aviser. Foto: Medietilsynet

  Avisenes lønnsomhet styrket seg i 2017

  26. jun. 2018 Norsk avisbransje hadde i 2017 det beste driftsresultatet siden 2011, på nesten 900 millioner kroner. Det viser en ny rapport fra Medietilsynet. – Selv om lønnsomheten er bedret, fortsetter inntektsfallet. De globale aktørene tar en stadig større del av annonsemarkedet, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

 • Arbeidsgruppe handlingsplan mot spilleproblemer Foto: Medietilsynet

  Handlingsplan mot spilleproblemer 2019 – 2021

  22. jun. 2018 Medietilsynet hadde denne uken besøk av kolleger fra Lotteritilsynet og Helsedirektoratet som sammen har ansvar for å utarbeide forslag til ny handlingsplan mot spilleproblemer for perioden 2019-2021.

 • Foto: Medietilsynet

  Medietilsynet skal utvikle etiske retningslinjer mot kroppspress i sosiale medier

  21. jun. 2018 Regjeringen ønsker etiske retningslinjer for å motvirke uheldig kroppspress i sosiale medier. Medietilsynet fikk i dag i oppdrag fra barne- og likestillingsministeren å utforme forslaget til slike retningslinjer, med støtte fra Forbrukertilsynet.

 • Jenter spiller dataspill. Foto: Medietilsynet

  Medietilsynet om dataspillavhengighet som sykdom: – Vi må ikke stigmatisere barn og unge

  20. jun. 2018 Medietilsynet er positiv til at Verdens helseorganisasjon (WHO) nå har klassifisert visse former for dataspillavhengighet som en sykdom, men advarer samtidig mot stigmatisering av barn og unge som bruker tid på dataspill.

 • Eu-flagg og mann som tar bilde. Foto: European Parliament

  Nytt mediedirektiv omfatter YouTube og Facebook

  19. jun. 2018 EUs direktiv for audiovisuelle medietjenester utvides til å inkludere videodelingsplattformer som Youtube og Facebook. Tydeligere krav om beskyttelse av barn og unge og nye regler mot hatprat og uttalelser som kan oppfordre til terror er også blant endringene som er ventet vedtatt i EU i løpet av høsten.

 • Kvinne leser avis. Foto: Medietilsynet

  Klassekampen kan få størst økning i produksjonstilskuddet i år

  18. jun. 2018 Klassekampen kan få over 3,5 millioner kroner mer i produksjonstilskudd i 2018 enn i fjor, og er dermed den avisen som ser ut til å få størst økning i antall kroner. Det viser prognosen Medietilsynet har utarbeidet etter å ha mottatt årets søknader. Totalt skal 313 millioner kroner i produksjonstilskudd fordeles på rundt 160 aviser i 2018.

 • Foto: Kine Jensen/Medietilsynet

  Ny innovasjonsstøtte på plass fra 1. juli

  14. jun. 2018 ESA har i dag godkjent den nye innovasjonsstøtten for norske medier. Det er satt av sju millioner kroner i statsbudsjettet for 2018 til den nye støtteordningen. Medietilsynet skal forvalte ordningen, som skal fremme innovasjon og utvikling særlig i lokalmediene.

 • Allmennkringkastingsrapporten 2017: Forpliktelsene i hovedsak oppfylt

  07. jun. 2018 Allmennkringkastingstilsynet for 2017 viser at NRK, P4 og Radio Norge i all hovedsak oppfylte sine forpliktelser. Medietilsynet har konstatert brudd på to av kravene som stilles til NRKs brede samfunnsoppdrag.

 • Direktør Mari Velsand i Medietilsynet, Vita og Wanda Mashadi, direktør Elisabeth Lier Haugseth i Forbrukertilsynet og Marna Haugen Burøe

  Medietilsynet invitert til samarbeid om tiltak mot kroppspress i sosiale medier

  05. jun. 2018 Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland og folkehelseminister Åse Michaelsen inviterer til samarbeid om tiltak mot kroppspress på sosiale medier. – Medietilsynet bidrar gjerne i dette viktige arbeidet, sier direktør Mari Velsand.

 • Kvinne leser avis. Foto: Medieitilsynet

  Over to millionar kroner fordelte i distribusjonstilskot til aviser i Finnmark

  01. jun. 2018 Til saman 12 aviser i Noregs nordligste fylke får distribusjonstilskot i 2018.

 • Bilde av aviser. Foto: Medietilsynet

  Bladet Vesterålen AS har fått endelig avslag på søknad om produksjonstilskudd

  25. mai. 2018 Medieklagenemnda avslo klagen fra Bladet Vesterålen i vedtak fra 15. mai 2018. Medietilsynet fikk dermed medhold i at Bladet Vesterålen ikke oppfylte vilkårene for å motta produksjonstilskudd i 2017.

 • Kulturminister Trine Skei Grande

  Momsfritak for elektroniske tidsskrifter

  15. mai. 2018 Regjeringen varsler at den ønsker å innføre merverdiavgiftsfritak i revidert nasjonalbudsjett for 2018 for elektroniske tidsskrifter.

 • Mann jobber i redaksjon. Foto Medietilsynet

  Ny medieansvarslov på høring

  09. mai. 2018 Kulturdepartementet har i dag sendt på høring et forslag til ny lov om redaksjonell uavhengighet og ansvar i redaktørstyrte journalistiske medier.

 • Jentegjeng med mobiler. Foto Medietilsynet

  Sosiale medier er barn og unges viktigste nyhetskilde

  04. mai. 2018 Nesten halvparten av norske 9–18-åringer foretrekker sosiale medier som kilde til nyheter, viser den siste Barn og medier-undersøkelsen fra Medietilsynet. Snapchat og Instagram er de to mest populære sosiale mediene blant de unge.

 • Fra venstre: leder for rådet for anvendt medieforskning Olav Njaastad, juniorforsker Guro Torget og professor Eli Skogerbø fra Universitetet i Oslo

  Ny studie: Mediene kunne gravd mer i Eirik Jensen-saken

  03. mai. 2018 Mediene kunne med fordel brukt mer ressurser på å følge egne spor i Eirik Jensen-saken, konkluderer en ny studie som forskere fra Universitetet i Oslo har gjennomført. Prosjektet er gjennomført med støtte fra Rådet for anvendt medieforskning, som administreres av Medietilsynet.

 • Kvinne bruker pc, mobil og hører på radio. Foto Medietilsynet

  Erik Jensen-saken under lupen – funn presenteres på Nordiske mediedager 3. mai

  26. apr. 2018 Mediene har dekket saken til politioverbetjent Erik Jensen siden han ble pågrepet for fire år siden. Nå er UiO-forskere i ferd med å analysere medienes dekning av saken ved hjelp av midler fra Medietilsynets støtteordning for anvendt medieforskning (RAM).

 • Medietilsynets årsrapport for 2017

  Medietilsynets årsrapport for 2017

  20. apr. 2018 Også 2017 har vært preget av store endringer i mediebransjen, og det påvirker krav og forventninger til Medietilsynet. Virksomheten har derfor satt i gang et omfattende utviklingsarbeid for å møte fremtiden på en offensiv måte, skriver direktør Mari Velsand i Medietilsynets årsrapport for 2017.

 • Nye lyttertall - vi hører mer lokalradio

  20. apr. 2018 Lytterveksten som lokalradio har opplevd etter det digitale radioskiftet fortsetter, viser ferske lyttertall Medietilsynet offentliggjør i dag. I fylker hvor de riksdekkende FM-sendingene slukket først øker også den totale radiolyttingen.

 • Ny ledergruppe på plass i Medietilsynet. Foto: Medietilsynet

  Ny ledergruppe og organisasjon på plass i Medietilsynet

  16. apr. 2018 Fra 16. april er ny ledelse og organisasjon på plass i Medietilsynet.

 • Mann på PC. Foto Kine Jensen/Medietilsynet

  No kan du søke restmidlar for bruksretta medieforsking (RAM)

  11. apr. 2018 Stønadsordninga har eit klart mål om at forskinga skal vere praktisk orientert og kunne nyttast i mediekvardagen. Frist for å søke er 18. mai 2018.

 • Lytterfrafallet for nasjonal radio har stanset opp

  10. apr. 2018 Lyttingen til nasjonale radiokanaler ser ut til å ha stabilisert seg etter en gradvis nedgang det siste året, viser nye lyttertall som Medietilsynet legger fram. Det er også en svak økning i lyttertid så langt i år.

 • Mari Velsand, direktør i Medietilsynet. Foto: Kine Jensen/Medietilsynet

  NRK bidrar positivt til mediemangfoldet – ingen vesentlig konkurransebegrensning for andre

  10. apr. 2018 NRK bidrar positivt til det totale mediemangfoldet i Norge, og NRKs tilstedeværelse på nett ser ikke ut til å medføre vesentlige konkurransebegrensninger i markedene som er analysert. Det er blant hovedkonklusjonene i Medietilsynets rapport om NRKs bidrag til mediemangfoldet.

 • Jenter ser på mobilen. Foto: Kine Jensen/Medietilsynet

  Stadig flere barn får mobiltelefon

  04. apr. 2018 Stadig flere yngre barn får mobiltelefon, viser nye tall fra Medietilsynet. 87 prosent av 9-11-åringer har egen smarttelefon, mot 67 prosent i 2014. Nesten halvparten av 9-18-åringer bruker telefonen to timer eller mer hver dag.

 • Radiosendinger. Foto: Medietilsynet

  Gebyr for Radio Metro og Radio Rox etter brudd på kringkastingsloven

  23. mar. 2018 Medietilsynet har ilagt Radio Metro AS og Radio Rox AS gebyr for brudd på kringkastingsloven.

 • Kvinne på nettbrett. Foto: Kine Jensen/ Medietilsynet

  Satsing på forskingsprogram på kultur- og mediefeltet

  22. mar. 2018 Kulturdepartementet gir Noregs forskingsråd i oppdrag å etablere eit forskingsprogram om kulturfeltet og mediefeltet med oppstart i 2019. Departementet legg opp til ei årleg løyving på om lag 16 millionar kroner over fem år.

 • Norges lover - kringkasting

  Årsmelding for lokalkringkasting for 2017

  16. mar. 2018 Skjema for årsmelding for lokalradio og lokal-tv for 2017 er no klart. Alle konsesjonærar på FM, anleggskonsesjonærar på DAB og lokal-tv-konsesjonærar skal levere årsmelding.

 • Utlysing av allmennradiokonsesjon i område 12-06

  13. mar. 2018 Medietilsynet har mottatt søknad om innhaldskonsesjon og sendaranleggskonsesjon til drift av allmennradio på FM-nettet i konsesjonsområde 12-06 (Masfjorden m.fl.).

 • Jente tar lettkledd selfie. Foto: Kine Jensen/ Medietilsynet

  Foreldre vet ikke at barna deres utsettes for seksuelle krenkelser på nett

  13. mar. 2018 Få foreldre kjenner til at barna deres sender nakenbilder av seg selv eller mottar ubehagelige seksuelle kommentarer på nett, viser nye tall fra Medietilsynet.

 • Person bruker nettbrett. Foto: Kine Jensen/Medietilsynet

  Stabilt forhold mellom eierskap og opplag i norske aviser

  07. mar. 2018 De tre største konsernene kontrollerer nesten 65 prosent av det totale avisopplaget i Norge. Schibsted, Amedia og Polaris eier 101 av landets 225 aviser, viser oppdaterte tall fra Medietilsynet.

 • Mann på PC og mobil. Foto: Kine Jensen/Medietilsynet

  Medietilsynet har fått støtte til digitaliseringstiltak

  07. mar. 2018 Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har i dag gitt tilskudd til 14 nye statlige IKT-prosjekt. Medietilsynet er en av tilskuddsmottakerne med i overkant av 4,8 millioner kroner.

 • DAB-mast

  Kunngjøring om mulighet til å søke om anleggskonsesjon for lokalradio på DAB i lokalregion 22, Fjordane

  05. mar. 2018 Medietilsynet har mottatt søknad om anleggskonsesjon for opprettelse og drift av senderanlegg for digital lokalradio i region 22, Fjordane. 

 • Norske kroner

  Nå kan aviser søke om produksjonstilskudd for 2018

  02. mar. 2018 Alle søknader sendes elektronisk via Medietilsynets nettsider. Fristen for å søke er tirsdag 3. april.

 • Bilde av et radiostudio

  19,5 millioner er fordelt til lokale lyd og bildemedier

  01. mar. 2018 Medietilsynet har fordelt 19,5 millioner kroner i støtte til lokale lyd- og bildemedier til 90 mottakere. Om lag halvparten av tilskuddsmidlene gis som investeringsstøtte til digitalisering av lokalradio.

 • Foto av kvinne som leser nyheter på ipad

  Ny innovasjons- og utviklingsordning for nyhets- og aktualitetsmedier

  28. feb. 2018 Kulturdepartementet sender i dag utkast til forskrift om innovasjons- og utviklingstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier på høring.

 • To nye direktører i Medietilsynet

  27. feb. 2018 Medietilsynet har ansatt Hanne Sekkelsten som direktør for juridisk og regulatorisk avdeling, mens Svein-Erik Klemetsen er ansatt som direktør for fellestjenester.

 • NRK

  Frist for NRK-utredning utsatt til 9. april

  26. feb. 2018 Medietilsynets rapport om NRK og mediemangfold er utsatt til april. – Medietilsynet er godt i gang med arbeidet, der nyhets- og aktualitetstilbudet på nett er det tilsynet kommer til å gå dypest inn i, sier direktør Mari Velsand.

 • Kringkastingsloven. Foto Medietilsynet/Kine Jensen

  Medietilsynet positiv til endringer i kringkastingsloven

  23. feb. 2018 Medietilsynet er i hovedsak positiv til høringsforslagene fra Kulturdepartementet om endringer i kringkastingsloven. – Dette er en oppdatering og forenkling av regelverket, som også legger til rette for økt mediemangfold, sier direktør Mari Velsand.

 • To gutter spiller sammen

  Dataspill: Fortsatt store kjønnsforskjeller

  12. feb. 2018 Langt flere gutter enn jenter spiller dataspill, viser nye tall fra Medietilsynet. Barn og medier-undersøkelsen 2018 viser også at stadig flere barn spiller spill med høyere aldersgrense enn deres egen alder.

 • Kvinne ligger og lytter til radio

  Fortsatt nedgang i radiolytting for nasjonale kanaler – men økt oppslutning for NRK i januar

  12. feb. 2018 Radiolyttingen på nasjonale kanaler falt i januar med tre minutter fra måneden før, viser lyttertall Medietilsynet presenterer i dag. NRK opplevde vekst  i sine lyttertall denne perioden.

 • Bilde av radioutstyr

  Fremtidens lokalradio er også på FM

  09. feb. 2018 Selv om det digitale radioskiftet er gjennomført, finnes det fortsatt lokalradiotilbud på FM i store deler av landet. – Lokalradio på FM er en vesentlig del av mediemangfoldet, og Medietilsynet er opptatt av at lokalradioene skal ha gode rammevilkår også i fremtiden, sier direktør Mari Velsand.

 • Det olympiske flagg

  Nye reklameregler skal sikre seer-opplevelsen i OL

  08. feb. 2018 Endringer i reklameregler for TV skal hindre at seerne blir snytt for spennende innspurter og norske OL-utøvere i aksjon. – Under en del øvelser vil reklamen sendes på delt skjerm, slik at seerne kan følge den ordinære sendingen samtidig, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

 • Safer Internet Day 2018 - illustrasjonsbilde

  Få barn og unge ber om hjelp når de opplever noe ubehagelig på nett

  06. feb. 2018 Stadig flere unge gutter utsettes for mobbing på nett, viser ny undersøkelse fra Medietilsynet. Samtidig sier nesten halvparten av barn og unge at de aldri forteller noen om det de opplever. – Dette er tall både foreldre, skole og andre hjelpeinstanser må ta på alvor, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

 • Kulturminister Trine Skei Grande.

  Kulturminister Trine Skei Grande opnar Safer Internet Day-konferansen 2018

  02. feb. 2018 Tirsdag 6. februar arrangerer Medietilsynet Safer Internet Day-konferansen 2018 i Oslo. Trine Skei Grande opnar konferansen som skal handle om korleis vi kan hjelpe barn og unge på nett.

 • Ny leiar i Kringkastingsrådet

  02. feb. 2018 Kongen i statsråd oppnemnde fredag sine medlemer til Kringkastingsrådet for perioden 2018 - 2021. Stortinget oppnemnde sine medlemer i desember.

 • Bilde av NRK-meldingen

  Medietilsynet i gang med NRK-vurderingen

  25. jan. 2018 Medietilsynet er i gang med å vurdere hvordan NRK bidrar til mediemangfoldet. Oppdraget er gitt av Kulturdepartementet, og tilsynets rapport skal være klar før 1. mars.

 • Lokalradiolyttingen øker med 20 prosent

  22. jan. 2018 Tall som Medietilsynet offentliggjør i dag, viser at lokalradioene har hatt en markant økning i antall lyttere det siste året. Samtidig faller den totale radiolyttingen, og NRK går mest tilbake.

 • European Commission, Brussels, Belguim

  Europeisk høring på kultur- og medieområdet i forbindelse med nytt finansielt program etter 2020

  19. jan. 2018 I 2018 vil EU-kommisjonen komme med omfattende forslag til neste generasjons programmer for et flerårig finansielt rammeverk.

 • Trine Skei Grande blir ny kulturminister 17. januar 2018. Foto: Håkon Jacobsen

  Trine Skei Grande ny kulturminister

  17. jan. 2018 Kongen har i ekstraordinært statsråd i dag 17. januar 2018 gjort endringer i regjeringen, og stortingsrepresentant Trine Skei Grande (V) er utnevnt til ny kulturminister etter Linda Hofstad Helleland (H).

 • Kringkastingsloven. Foto: Medietilsynet

  Kulturdepartementet ute med høyring om forslag til endringar i kringkastingslova

  15. jan. 2018 Blant anna vil dette får verknad for oppnemning og samansetjing av Kringkastingsrådet, NRK sitt allmennkringkastingsoppdrag, tilgjengeleggjering av tv-program, innkrevjing av kringkastingsavgifta og premiepresentasjonar.

 • Kvinne ser på tv. Foto: Medietilsynet

  NRK og mediestøtte omtales i ny regjeringsplattform

  15. jan. 2018 Den nye regjeringsplattformen som ble presentert på søndag inneholder ti konkrete punkter om mediepolitikk. Forhold som berøres er NRK, mediestøtten, medieansvarslov, nettnøytralitet og internasjonale medieaktørers forhold til norske konkurransevilkår.

 • Mari Velsand

  Nytt nyhetsbrev fra tilsynet

  12. jan. 2018 Medietilsynet lanserte i dag et nytt nyhetsbrev.

 • Medietilsynet i Fredrikstad. Foto: Medietilsynet

  Nye lederstillinger i Medietilsynet

  12. jan. 2018 Medietilsynet lyser nå ut to lederstillinger som direktør for juridisk og regulatorisk avdeling og direktør for fellestjenester.

 • Bilde av dab-mast

  Tydelig endring i lyttermønster på radio etter innføring av digitalradio

  10. jan. 2018 Samlet sett har nisjekanalene til NRK, P4-gruppen og Bauer Media hatt en markant lytterøkning i 2017 og nærmer seg nå de fem «tradisjonelle» nasjonale kanalene; NRK-kanalene P1, P2 og P3, P4 og Radio Norge. Det viser lyttertall som Medietilsynet offentliggjør i dag.

 • Litografi av Håkon Bleken som tildeles vinneren av Menneskerettsprisen

  No kan du nominere ein journalist til Menneskerettsprisen 2018

  04. jan. 2018 Prisen blir delt ut annankvart år, og består av ein pengegåve på 100 000 kroner og eit litografi utført av kunstnaren Håkon Bleken. Nominasjonar må gjerast innan 1. februar.

 • Ny kommunikasjonsdirektør i Medietilsynet

  02. jan. 2018 Kristine Meek (39) er ansatt som direktør for kommunikasjon, rådgivning og analyse i Medietilsynet. Hun kommer fra stillingen som leder for eksternkommunikasjon i Telenor Norge.