1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv
  4. Aktuelt 2018

Nytt fra Medietilsynet

Medietilsynet mener TV 2 brøt regler om produktplassering

Kringkastingsloven

Medietilsynet mener TV 2 brøt kringkastingslovens regelverk om produktplassering da reisebyrået Apollo fikk reklamere for Kroatia som reisemål i programmet Været 7. juni i år. Tilsynet gir TV 2 en advarsel for lovbruddet. – Det er viktig at reglene om produktplassering følges, slik at mediebrukerne enkelt kan skille mellom redaksjonelt innhold og reklame, sier direktør i Medietilsynet, Mari Velsand.

Produktplassering er kun lov i filmer, fiksjonsbaserte serier, sportsprogrammer og lette underholdningsprogrammer. Medietilsynet mener Været ikke kan defineres som «lett underholdning», og har derfor fattet vedtak om brudd på kringkastingsloven for ulovlig produktplassering.
– I tillegg mener vi at programmet ikke var tydelig nok merket, og produktet fikk en for fremtredende rolle i programmet. Medietilsynet har derfor fattet vedtak om å gi TV2 en skriftlig advarsel for disse tre forholdene, sier Velsand.

TV 2 erkjenner delvis brudd på regelverket

Da programmet Været ble sendt på TV 2 torsdag 7. juni fra den kroatiske byen Split, ble reiseselskapet Apollo intervjuet om Kroatia som reisemål og Apollos flyavganger fra Norge. Apollo fortalte om de lave prisene, og at flyturen fra Oslo til Split var kort. Innslaget varte i cirka ett minutt, og ble merket med «P – Inneholder produktplassering» øverst i venstre hjørne i starten av programmet. Medietilsynet mente TV 2 brøt regelverket om produktplassering, og varslet kanalen om sanksjon. TV 2 erkjente i sin uttalelse at programmet var mangelfullt merket og at produktet fikk en for fremtredende rolle i programmet, og opplyser at de interne rutinene er skjerpet.

– Vi er glad for at vi har en felles forståelse av at dette var regelbrudd og at TV2 i etterkant har skjerpet sine rutiner. TV 2 argumenterer imidlertid for at Været er et «lett underholdningsprogram», en vurdering Medietilsynet altså ikke deler, sier Velsand.

Hva er produktplassering?
- Produktplassering er en form for reklame som innebærer at en vare, tjeneste eller et varemerke inngår i, eller vises til, i et program mot betaling eller annen godtgjøring
- Alle programmer med produktplassering skal merkes, både ved programmets begynnelse og slutt, samt når programmet fortsetter etter reklameavbrudd
- Det er tillatt med produktplassering på tv og i audiovisuelle bestillingstjenester i filmer, fiksjonsbaserte serier, sportsprogrammer og i lette underholdningsprogrammer
- Det er ikke tillatt med produktplassering i programmer som er særskilt rettet mot barn, eller i programmer som er produsert eller bestilt av NRK eller tilknyttede foretak

 

Slik håndhever Medietilsynet loven
Medietilsynet håndhever reglene om produktplassering etter kringkastingsloven. Ved brudd på bestemmelsene kan tilsynet ilegge sanksjon i form av:
- advarsel (i form av et skriftlig brev)
- overtredelsesgebyr (gis som engangsgebyr)
- tvangsmulkt (gis som engangsgebyr eller som løpende mulkt)
Medietilsynet kan forby kringkasteren å sende reklame i en tidsavgrenset periode, og ved gjentatte eller grove overtredelser kan konsesjonen inndras.

For mer informasjon, ta kontakt med Nina Bjerke.