1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv
  4. Aktuelt 2018

Nytt fra Medietilsynet

Dataspill: Fortsatt store kjønnsforskjeller

To gutter spiller sammen

Langt flere gutter enn jenter spiller dataspill, viser nye tall fra Medietilsynet. Barn og medier-undersøkelsen 2018 viser også at stadig flere barn spiller spill med høyere aldersgrense enn deres egen alder.

Undersøkelsen viser at det er minst forskjell i spillvaner når barna er i 9–10-årsalderen. Etter hvert som de blir eldre, går dataspill-trenden kraftig ned hos jentene men holder seg stabil blant guttene. 46 prosent av jenter på 16 år oppgir at de spiller spill, mens hele 92 prosent av guttene sier det samme.

Mens jentenes valg av spill er mer sprikende og de fleste er mest interessert i pc- og mobilspill, har guttenes valg av spill holdt seg ganske stabil. Blant de mest populære spillene er Grand Theft Auto, Minecraft, FIFA og CS:GO.

Sosiale medier viktigere for jenter

– Jentene spiller mindre fra 12 års-alderen. Vi tror en av årsakene er at sosiale medier og apper overtar mye av interessen, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet. Dette stemmer også overens med Medietilsynets tall for aktiviteten på eksempelvis Snapchat og Instagram. Flere spiller spill med 18-årsgrense

Barn og medier-undersøkelsen 2018 viser også at mindreårige gutter som har spilt spill med 18-årsgrense, øker i underkant av 10 prosent fra forrige undersøkelse i 2016.

– Grunnen til økningen er ikke åpenbar for oss. Mulige forklaringer kan være at det er blitt større aksept for spill som kulturelt uttrykk, økt tilgjengelighet og at flere foreldre spiller selv, sier Velsand.

Mens seks prosent av foreldre med barn i alderen 9-11 år oppgir at de tror deres barn har spilt spill med høyere aldersgrense, sier 25 prosent av barna at de faktisk har gjort det.

Mer samstemt er barn og foreldre når det gjelder kjennskap til spillene: 61 prosent av foreldrene mener de har god eller svært god kjennskap til spillene barna deres spiller, og 62 prosent av barna sier det samme.

– At foreldrene setter seg inn i hva barna spiller og snakker med dem om spillingen er viktig, sier Velsand.

Uenighet om tidsbruk

Guttene bruker også mest tid på spill. 44 prosent av guttene på 15 år oppga at de spilte spill to timer eller mer dagen før de svarte på barn og medier-undersøkelsen, mens det blant jentene kun var 10 prosent som spilte like mye.

Under halvparten av foreldrene i barn og medier-undersøkelsen 2018 opplever at dataspill kan være en kilde til uenighet med barna. Mengde tid brukt på dataspill og hvilken type spill barna spiller, er blant kildene til uenighet.

For mange foreldre kan det være tilstrekkelig å snakke med barna om spill. Medietilsynet og Lotteri- og stiftelsestilsynet står bak kampanjen Snakk om spill, som er ment som et hjelpemiddel for å få familier til å snakke om spill, særlig for å unngå konflikter.

– Nesten alle barn spiller, og for mange er det en viktig hobby. Dialog og det å spille sammen kan være gøy, lærerikt og spennende, sier Velsand.

Barn og medier-undersøkelsen 2018 publiseres i flere deler de nærmeste månedene. Tallgrunnlaget for dagens lansering finner du her.

For mer informasjon, kontakt Khalid Azam eller Mari Velsand.