1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv
  4. Aktuelt 2018

Nytt fra Medietilsynet

Medietilsynet har fått støtte til digitaliseringstiltak

Mann på PC og mobil. Foto: Kine Jensen/Medietilsynet

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har i dag gitt tilskudd til 14 nye statlige IKT-prosjekt. Medietilsynet er en av tilskuddsmottakerne med i overkant av 4,8 millioner kroner.

– Jeg er svært glad for at Medietilsynet får midler til digitaliseringstiltak. Det betyr at vi kan sette fart på arbeidet med å digitalisere og forbedre våre tjenester og tilbud både til publikum og bransje, sier direktør Mari Velsand.

 Pengene skal blant annet brukes til å

  • samle Medietilsynets data på de ulike områdene i ett felles system. Løsningen vil erstatte dagens mange og utdaterte fagsystemer, gi økt sikkerhet, kvalitet og effektivitet
  •  etablere en "Min side"-løsning der vi legger til rette for selvbetjening for aktører som på ulikt vis interagerer med Medietilsynet (blant annet gjennom ulike former for registrering, søknadsbehandling etc.) Denne portalløsningen skal erstatte dagens skjemaløsninger som er utdaterte, tungvinte og lite effektive
  • Etablere en publiseringsplattform og database for data og informasjon

Medietilsynet gir ut rapporter med statistikker og økonomiske sammenstillinger flere ganger per år. Disse har per nå vært gitt ut som statisk informasjon, og vi ønsker å tilgjengeliggjøre denne type informasjon for publikum på en mer tilgjengelig, søkbar måte.

– Gjennom økt digitalisering kan vi også forbedre interne arbeidsprosesser, og dermed kanalisere mer ressurser til kjernevirksomheten, avslutter Velsand.

Les mer på regjeringen.no