1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv
  4. Aktuelt 2018

Nytt fra Medietilsynet

Erik Jensen-saken under lupen – funn presenteres på Nordiske mediedager 3. mai

Kvinne bruker pc, mobil og hører på radio. Foto Medietilsynet

Mediene har dekket saken til politioverbetjent Erik Jensen siden han ble pågrepet for fire år siden. Nå er UiO-forskere i ferd med å analysere medienes dekning av saken ved hjelp av midler fra Medietilsynets støtteordning for anvendt medieforskning (RAM).

Jensen nektet all straffeskyld, men ble dømt for grov korrupsjon, medvirkning til hasjimport og våpenlovbrudd i Oslo tingrett 18. september 2017. Dommen er anket, og Jensen er ikke fengslet.

Mediedekningen i saken var enorm, og vinklingene varierte også: var Jensen en «dyktig og kreativ» eller en «korrupt» betjent?

I tillegg til å se på hvordan mediene dekket saken om Jensen, ønsker forskerne å undersøke hvordan mediedekningen har bidratt til å forme publikums oppfatning av saken.

Målet er at analysen av mediedekningen skal være med på å kartlegge mediemangfoldet i dekningen av omfattende nyhetssaker, og hjelpe mediene til at de kan løse sitt samfunnsoppdrag på en enda bedre måte i nye omfattende nyhetssaker.

Forskerne fra Universitetet i Oslo (UiO) vil presentere sine foreløpige funn på Nordiske mediedager i Bergen torsdag 3. mai. Du kan følge foredraget live her.

Dette er støtteordningen for anvendt medieforskning (RAM)

  • Støtteordningen har et klart mål om at forskningen skal være praktisk orientert og kunne brukes i mediehverdagen
  • Fristen for å søke restmidler for 2018 er 18. mai 2018. Restmidlene er på omkring 550 000 kroner
  • Medietilsynet skal fordele midler til bruksrettet medieforskning med særlig vekt på forskning på tvers av media, og på tema som gjelder redaksjonelle, økonomiske og tekniske områder
  • Det er Rådet for anvendt medieforskning som behandler søknadene og utarbeider en innstilling til Medietilsynet. Det er tilsynet som tar den endelige avgjørelsen om avslag og tildelinger