1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv
  4. Aktuelt 2018

Nytt fra Medietilsynet

Avventer behandling og tildeling av FM-konsesjoner i Oslo og omegn

Medietilsynet har for tiden et pågående radio-tilsyn på FM i Oslo og omegn med de særskilte vilkårene som nisjekonsesjonærene er underlagt i slukkeområdet. Tilsynssakene knytter seg til sendernett: 02-03.00, 02-05.00 og 06-05.00.

Medietilsynet avventer på denne bakgrunn behandling og tildeling av konsesjoner på sendernett 02-03.00, 02-05.00 og 06-05.00 inntil tilsynssakene er gjennomført og avsluttet. Det samme vil gjelde for eventuelle søknader om overføring av gjeldende konsesjoner til andre aktører.

Slukkeområdene i Oslo og omegn omfatter følgende konsesjonsområder: 02-03 (Asker, Bærum), 02-04 (Nesodden), 02-05 (Ski, Oppegård), 03-01 (Oslo), 03-02 (Stor-Oslo) og 06-05 (Hurum og Røyken). For radioer som sender på FM i disse områdene gjelder et forbud mot sam- og videresending og begrensninger i hvor store kommersielle inntekter radioen kan ha i løpet av ett år.

Kontaktperson: Robin Welhaven Føyen