1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv
  4. Aktuelt 2018

Nytt fra Medietilsynet

Fortsatt nedgang i radiolytting for nasjonale kanaler – men økt oppslutning for NRK i januar

Kvinne ligger og lytter til radio

Radiolyttingen på nasjonale kanaler falt i januar med tre minutter fra måneden før, viser lyttertall Medietilsynet presenterer i dag. NRK opplevde vekst  i sine lyttertall denne perioden.

I januar hadde NRK vekst både når det gjelder andelen daglig og ukentlig lytting og også i antall lytterminutter. Andelen daglig lytting økte fra 37,4 prosent i desember 2017 til 38,9 prosent i januar 2018, mens andelen ukentlig lytting økte fra 60,3 til 61,0 prosent. Lyttertiden økte fra 45 til 49 minutter. 

– NRK har gjennom 2017 hatt den største lytternedgangen. Vi tror en sentral årsak er at NRK slukket sine FM-sendinger før de kommersielle kanalene i flere regioner. Når det digitale radioskiftet nå er gjennomført, kan det se ut som om NRK vinner tilbake noen av lytterne som falt fra under slukkeprosessen, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet. 

Fortsatt fall for nasjonale kanaler

Bauer Media opplever mindre justeringer siste måned, mens lyttertallene for P4 faller. Andelen daglig radiolytting for P4s del går ned fra 26,1 prosent i desember 2017 til 20,6 prosent i januar 2018.

 - Denne nedgangen har trolig sammenheng med at de kommersielle kanalene slukket sine FM-sendinger på Østlandet og i Troms og Finnmark i desember, sier Velsand.

Samlet sett fortsetter det generelle lytterfrafallet for nasjonale kanaler. Elleve lytterminutter er tapt siden januar 2017. Nedgangen siste måned er på tre minutter, fra 74 til 71 minutter. Andelen daglige lyttere er redusert med 10,9 prosentpoeng fra januar 2017 til januar 2018. Andelen ukentlige lyttere er mer stabil. Her er lytterfrafallet på 1,8 prosentpoeng fra januar 2017 til januar 2018.

Lytter ikke like ofte

- Når andelen daglige lyttere har større nedgang enn andelen ukentlige lyttere, betyr det at lytterne ikke hører like ofte på radio som før. En sannsynlig årsak er at en del ikke har erstattet alle FM-radioer de brukte tidligere. Det vil ta noe tid før radiolyttingen har stabilisert seg og vi kan se den reelle effekten av det digitale radioskiftet, sier Velsand.

De «tradisjonelle» kanalene økte sin daglige lytterandel fra 42,1 til 43,6 prosent sist måned sammenlignet med nisjekanalene til NRK, P4-gruppen og Bauer Media.

Lyttertallene Medietilsynet presenterer i dag er utarbeidet av Kantar Media. Kvartalsvise lyttertall for lokalradio ble offentliggjort av Medietilsynet i januar.

HOVEDFUNN I PPM-LYTTERMÅLING FOR JANUAR 2018
  • Andelen daglige lyttere på nasjonale kanaler falt med 10,9 prosentpoeng fra januar 2017 til januar 2018. Den siste måneden, fra desember 2017 til januar 2018, gikk andelen daglige lyttere ned fra 59,4 til 56,9 prosent, noe som utgjør 2,5 prosentpoeng.
  • Andelen ukentlige lyttere på nasjonale kanaler falt med 1,8 prosentpoeng fra januar 2017 til januar 2018. Den siste måneden, fra desember 2017 til januar 2018 gikk andelen ukentlige lyttere ned fra 85,1 til 81,4 prosent, noe som utgjør 3,7 prosentpoeng.
  • Fra desember til januar opplevde NRK lytterøkning, Bauer Media hadde forholdsvis stabile tall (unntatt andel ukentlige lyttere), mens P4 opplevde lytterfall
  • Lyttertiden på nasjonale kanaler gikk ned fra 82 minutter i januar 2017 til 71 minutter i januar 2018. Fra desember til januar var nedgangen på 3 minutter, fra 74 til 71 minutter

 

Medietilsynet PPM-tall januar 2018

Kantar Media Radiotall 2017-2018 (Excel)

Medietilsynets rapport for Q4 (CATI-lyttertall)

 

Kontakt
Mari Velsand