1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv

Nytt fra Medietilsynet

Fremtidens lokalradio er også på FM

Bilde av radioutstyr

Selv om det digitale radioskiftet er gjennomført, finnes det fortsatt lokalradiotilbud på FM i store deler av landet. – Lokalradio på FM er en vesentlig del av mediemangfoldet, og Medietilsynet er opptatt av at lokalradioene skal ha gode rammevilkår også i fremtiden, sier direktør Mari Velsand.

Lyttermålinger Medietilsynet presenterte tidligere i år, viser at lokalradio har en betydelig rolle i det norske mediemarkedet. Samlet sett har veksten i daglige lokalradiolyttere vært på 20 prosent fra fjerde kvartal i 2016 til samme periode i 2017. Ifølge rapporten har lokalradio økt sin oppslutning i fire av seks regioner det siste året.
– Lytterne har aldri hatt så mange radiokanaler å velge mellom som nå. Lytterveksten viser at et lokalt radiotilbud fortsatt er viktig, sier Velsand.

Mange FM-konsesjoner forlenget

De fleste lokalradioer i Norge har fått forlenget konsesjon på FM frem til 2022, og Medietilsynet har per i dag registrert 184 FM-konsesjoner. Det betyr at det finnes ett eller flere lokalradiotilbud på FM i hele 116 av landets 141 konsesjonsområder. Samtidig som konsesjonene ble forlenget, fikk lokalradio på FM også vesentlige lettelser i konsesjonsvilkårene, for å styrke økonomien og sikre likebehandling med digital radio. Kravet om lokale nyheter og lokalt innhold ble tatt bort, og for de fleste radioene er det nå ikke lenger noen begrensninger i hvor mye de kan ha av reklameinntekter.

Nisjeradioer som sender på FM i de største byene har også fått konsesjonen forlenget. Grunnen er at de er ikke-kommersielle, og dermed ikke står i konkurranse med digitalisert riksdekkende radio.
For å sikre at forutsetningene om ikke-kommersiell drift overholdes, ble det i Lokalradiomeldingen bestemt å innføre forbud mot sam- og videresending for akkurat disse radioene.
– Vi har sett at enkelte nisjeradioer har sett seg nødt til å innstille driften med begrunnelse i dette forbudet. Det er selvsagt leit, men dersom slike radioer fritt kunne selge sin sendetid til kommersielle radioer, ville det undergrave Stortingets forutsetning om at de aktørene som fortsatt ønsker å sende på FM i de største byene skal være ikke-kommersielle, sier Velsand.

Mulig å søke dispensasjon

Fordi det kan være en utfordring å fylle en hel sendeflate med eget innhold for mindre radiokanaler som blir alene på et sendernett, er det mulig å søke Medietilsynet om dispensasjon fra forbudet mot sam- og videresending.
 – Medietilsynet ønsker å bidra til gode løsninger der det er mulig, og vi har gitt flere dispensasjoner til samsendinger og produksjonssamarbeid mellom ikke-kommersielle radioer, sier Velsand. 
Vi registrerer stor aktivitet i lokalradiobransjen, både i form av nye søknader om konsesjon og søknader om å overta eksisterende konsesjoner. Vi tildeler fortsatt konsesjoner i områder som står uten lokalradiotilbud eller der det er ledig sendetid. Søknadsprosessen for å få FM-konsesjon er også betydelig forenklet, og behandlingstiden hos oss er kort, sier Velsand.

Økonomisk støtte

Lokalradioer som ønsker å bli digitalisert kan søke Medietilsynet om økonomisk støtte. I 2017 ble det tildelt over 12 millioner kroner til ulike digitaliseringstiltak. Lokalradioer kan søke om støtte for blant annet å dekke leiekostnader for transmisjon på DAB. Likevel er digitalisering kostbart for mange, ikke minst for radioer som distribuerer både på FM og DAB.
– Det er viktig for oss å følge utviklingen i radiomarkedet tett fremover, slik at vi kan vurdere om dagens rammebetingelser i stor nok grad bidrar til å oppfylle de politiske målene om mediemangfold. Da kan vi også vurdere behovet for å ta initiativ til mulige endringer, sier Mari Velsand.

 

Kontakt

Mari Velsand