1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv
  4. Aktuelt 2018

Nytt fra Medietilsynet

Fremtidens lokalradio er også på FM

Bilde av radioutstyr

Selv om det digitale radioskiftet er gjennomført, finnes det fortsatt lokalradiotilbud på FM i store deler av landet. – Lokalradio på FM er en vesentlig del av mediemangfoldet, og Medietilsynet er opptatt av at lokalradioene skal ha gode rammevilkår også i fremtiden, sier direktør Mari Velsand.

Lyttermålinger Medietilsynet presenterte tidligere i år, viser at lokalradio har en betydelig rolle i det norske mediemarkedet. Samlet sett har veksten i daglige lokalradiolyttere vært på 20 prosent fra fjerde kvartal i 2016 til samme periode i 2017. Ifølge rapporten har lokalradio økt sin oppslutning i fire av seks regioner det siste året.
– Lytterne har aldri hatt så mange radiokanaler å velge mellom som nå. Lytterveksten viser at et lokalt radiotilbud fortsatt er viktig, sier Velsand.

Mange FM-konsesjoner forlenget

De fleste lokalradioer i Norge har fått forlenget konsesjon på FM frem til 2022, og Medietilsynet har per i dag registrert 184 FM-konsesjoner. Det betyr at det finnes ett eller flere lokalradiotilbud på FM i hele 116 av landets 141 konsesjonsområder. Samtidig som konsesjonene ble forlenget, fikk lokalradio på FM også vesentlige lettelser i konsesjonsvilkårene, for å styrke økonomien og sikre likebehandling med digital radio. Kravet om lokale nyheter og lokalt innhold ble tatt bort, og for de fleste radioene er det nå ikke lenger noen begrensninger i hvor mye de kan ha av reklameinntekter.

Nisjeradioer som sender på FM i de største byene har også fått konsesjonen forlenget. Grunnen er at de er ikke-kommersielle, og dermed ikke står i konkurranse med digitalisert riksdekkende radio.
For å sikre at forutsetningene om ikke-kommersiell drift overholdes, ble det i Lokalradiomeldingen bestemt å innføre forbud mot sam- og videresending for akkurat disse radioene.
– Vi har sett at enkelte nisjeradioer har sett seg nødt til å innstille driften med begrunnelse i dette forbudet. Det er selvsagt leit, men dersom slike radioer fritt kunne selge sin sendetid til kommersielle radioer, ville det undergrave Stortingets forutsetning om at de aktørene som fortsatt ønsker å sende på FM i de største byene skal være ikke-kommersielle, sier Velsand.

Mulig å søke dispensasjon

Fordi det kan være en utfordring å fylle en hel sendeflate med eget innhold for mindre radiokanaler som blir alene på et sendernett, er det mulig å søke Medietilsynet om dispensasjon fra forbudet mot sam- og videresending.
 – Medietilsynet ønsker å bidra til gode løsninger der det er mulig, og vi har gitt flere dispensasjoner til samsendinger og produksjonssamarbeid mellom ikke-kommersielle radioer, sier Velsand. 
Vi registrerer stor aktivitet i lokalradiobransjen, både i form av nye søknader om konsesjon og søknader om å overta eksisterende konsesjoner. Vi tildeler fortsatt konsesjoner i områder som står uten lokalradiotilbud eller der det er ledig sendetid. Søknadsprosessen for å få FM-konsesjon er også betydelig forenklet, og behandlingstiden hos oss er kort, sier Velsand.

Økonomisk støtte

Lokalradioer som ønsker å bli digitalisert kan søke Medietilsynet om økonomisk støtte. I 2017 ble det tildelt over 12 millioner kroner til ulike digitaliseringstiltak. Lokalradioer kan søke om støtte for blant annet å dekke leiekostnader for transmisjon på DAB. Likevel er digitalisering kostbart for mange, ikke minst for radioer som distribuerer både på FM og DAB.
– Det er viktig for oss å følge utviklingen i radiomarkedet tett fremover, slik at vi kan vurdere om dagens rammebetingelser i stor nok grad bidrar til å oppfylle de politiske målene om mediemangfold. Da kan vi også vurdere behovet for å ta initiativ til mulige endringer, sier Mari Velsand.

 

Kontakt

Mari Velsand