1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv

Nytt fra Medietilsynet

Handlingsplan mot spilleproblemer 2019 – 2021

Arbeidsgruppe handlingsplan mot spilleproblemer Foto: Medietilsynet
F.v.: Lars Petter Degnepoll (Lotteritilsynet), Kristine Meek (Medietilsynet), Mari Velsand (direktør i Medietilsynet), Khalid Azam (Medietilsynet) og Stian Haugen (Helsedirektoratet)

Medietilsynet hadde denne uken besøk av kolleger fra Lotteritilsynet og Helsedirektoratet som sammen har ansvar for å utarbeide forslag til ny handlingsplan mot spilleproblemer for perioden 2019-2021.

Handlingsplan mot spilleproblemer er regjeringens verktøy for å arbeide målrettet mot de negative sosiale konsekvensene penge- og dataspill kan ha. Den sikrer at det blir jobbet langsiktig, systematisk og målrettet med å forebygge spilleproblemer i den norske befolkningen gjennom økt kunnskap og et bedre behandlingstilbud.

Handlingsplanen finansieres gjennom overskuddet fra Norsk Tipping og det har foreløpig eksistert fire handlingsplaner. Det arbeides nå med å ferdigstille en femte Handlingsplan for perioden 2019 – 2021. Arbeidet ledes av Lotteritilsynet gjennom en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Lotteritilsynet, Helsedirektoratet og Medietilsynet. I tillegg henter gruppen inn innspill fra behandlingsapparatet, forskningsmiljøer og interesseorganisasjoner for å sikre at nye tiltak møter reelle forebyggingsbehov.

Medietilsynet har arrangert tre dataspillkonferanser i regi av Handlingsplan mot spilleproblemer og planlegger nå den fjerde konferansen som vil finne sted i Oslo kommende høst. Planen har også resultert i en rekke informasjonstiltak slik som kampanjen «Snakk om Spill», som er et samarbeid mellom Lotteritilsynet og Medietilsynet.

Ny diagnose for dataspillavhengighet aktualiserer handlingsplanen

Verdens helseorganisasjon (WHO) som er ansvarlige for å utvikle det internasjonale helsefaglige kodeverket ICD (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) har nå offisielt kategorisert dataspillavhengighet som en psykisk lidelse. Dette skjedde gjennom lanseringen av ICD 11 mandag 18.06.2018.

Den foreslåtte diagnosen heter «gaming disorder» og kjennetegnes ved at spilleren har begrenset kontroll over spillingen, prioriterer spillingen over andre aktiviteter og eskalerer dette mønsteret til tross for negative konsekvenser. Medietilsynet mener det er viktig at de som trenger det får hjelp, men advarer også mot at barn og unge som har spilling som hobby skal stigmatiseres.

Det har lenge blitt diskutert hvorvidt dataspillrelaterte problemer er å regne som en psykisk lidelse eller om det kun er symptomer på andre underliggende problemer. Denne uenigheten kom frem i magasinet «Spilltrøbbel – ti fagfolk om dataspillrikets tilstand», som ble publisert av Medietilsynet i 2017.

For mer informasjon, ta kontakt med Rita Astridsdotter Brudalen