1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv
  4. Aktuelt 2018

Nytt fra Medietilsynet

Medietilsynet positiv til endringer i kringkastingsloven

Kringkastingsloven. Foto Medietilsynet/Kine Jensen

Medietilsynet er i hovedsak positiv til høringsforslagene fra Kulturdepartementet om endringer i kringkastingsloven. – Dette er en oppdatering og forenkling av regelverket, som også legger til rette for økt mediemangfold, sier direktør Mari Velsand.

Departementets høring omfattet spørsmål knyttet til oppnevning og sammensetning av kringkastingsrådet, forhåndsgodkjenning av NRK-tjenester, tilgjengeliggjøring for personer med nedsatt funksjonsevne, innkreving av kringkastingsavgift og premiepresentasjon i kringkasting.

Blant annet foreslås det å flytte oppgaven om å forhåndsgodkjenne nye NRK-tjenester fra Kongen i statsråd til Medietilsynet, noe Medietilsynet er positiv til. Videre støtter Medietilsynet departementets forslag om å stille mer omfattende krav til NRK og kommersielle kringkastere om å tilgjengeliggjøre sitt medieinnhold til grupper med nedsatt funksjonsevne.
– Dette vil medføre at medieinnhold blir tilgjengeliggjort for en større del av befolkningen., sier Velsand.

12. januar 2018 sendte Kulturdepartementet forslag til endringer i kringkastingsloven på høring.

Her kan du lese Medietilsynets svar til høringen.

For mer informasjon, kontakt direktør Mari Velsand eller konstituert direktør for konsesjon og tilsyn Hanne Sekkelsten.