1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv
  4. Aktuelt 2018

Nytt fra Medietilsynet

Ny kommunikasjonsdirektør i Medietilsynet

Foto: Martin Fjellanger

Kristine Meek (39) er ansatt som direktør for kommunikasjon, rådgivning og analyse i Medietilsynet. Hun kommer fra stillingen som leder for eksternkommunikasjon i Telenor Norge.

– Jeg er svært fornøyd med at Kristine Meek har takket ja til jobben. Med solid kommunikasjonsbakgrunn og teknologisk innsikt, vil hun styrke laget i Medietilsynet, sier direktør Mari Velsand.

Nyopprettet stilling

Stillingen som direktør for kommunikasjon, rådgivning og analyse er nyopprettet.

- Et intensivt utviklingsarbeid gjennom høsten har blant annet resultert i beslutninger om ny organisasjonsstruktur og nye lederfunksjoner. Endringene reflekterer at Medietilsynet ønsker å bli mer utadrettet og vil styrke sitt arbeid med analyse og innsikt på medieområdet, sier Velsand.

Gleder seg

- Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på nye og viktige utfordringer i Medietilsynet, sier Kristine Meek.

- Vi står i en omveltende digital revolusjon som i aller høyeste grad påvirker medielandskapet og i ytterste konsekvens våre demokratiske prosesser. Her har Medietilsynet en utrolig viktig rolle både som tilsyn og rådgiver innenfor medieutviklingen, sier hun.

Meek kommer fra stillingen som leder av eksternkommunikasjon i Telenor Norge. Hun har tidligere vært leder for samfunnsansvar samme sted og har også ledet internkommunikasjon i Telenor India. Før hun startet i Telenor i 2010 jobbet hun som kommunikasjonsrådgiver i Geelmuyden.Kiese. Meek har også vært journalist i flere aviser. Hun er utdannet sosiolog ved Universitetet i Oslo og kommer fra Vestby.

Flere endringer

De organisatoriske endringene i Medietilsynet medfører at ledergruppen reduseres fra seks til fire personer og at innholdet i flere av lederstillingene endres.

- De to siste lederstillingene, direktør for juridiske og regulatoriske spørsmål og direktør for fellestjenester, blir utlyst i løpet av kort tid, opplyser direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Endringene er planlagt iverksatt etter påske.

Kontaktpersoner:

Mari Velsand

Kristine Meek, Tlf. 918 85 405